Leder Monica Brunes Henriksen
Telefon: 77 79 21 85/ 86
E-post: monica.brunes.henriksen@tromso.kommune.no

Sentralbord Omsorgstjenesten Sentrum: 77 79 22 00

Adresse: Vestregata 15, 9008 Tromsø
Dagsenteret ligger i underetasjen på Heracleum

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Åpningstid

Mandag til fredag kl 0900-1500

Vi har stengt julaften og nyttårsaften.
Åpningstider i romjulen kl 09.00-14.00
Sommerstengt i 2017: uke 29, 30 og 31
Stengt onsdag før skjærtorsdag.
Stengt alle røde dager i kalenderåret.

Om Tromsø dagsenter

Tilbudet ved dagsenteret er for personer i alderen 19-67 år med funksjonsnedsettelse, bosatt i Tromsø kommune. Dagsenteret tilbyr individuelt og i grupper ulike aktiviteter som fysisk aktivitet, avspenning, velværeaktivitet, boccia, bingo, spill, avislesing på smartboard, hobbyaktiviteter, hjelp til praktiske gjøremål, sosialt samvær, turer og lignende. Tromsø dagsenter skal være en sosial arena med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsengasjert aktivitetstilbud med stor grad av brukermedvirkning.

De ansatte ved Tromsø dagsenter består av et tverrfaglig team med aktivitører, hjelpepleier, vernepleiere og ergoterapeut.