Vaksinasjonskontoret gir råd, veiledning og vaksiner i forbindelse med utenlandsreise. Du må bestille time hos oss for å få alle disse tjenestene. 

Oversikt over hvilke vaksiner du trenger ved utenlandsreise, finner du på vaksinekartet.  Oversikt over hvilke vaksiner du har fått, finnes på minevaksiner.no. Der finner du også  oversikt over vaksiner til egne barn.

Husk å bestille time i god tid før avreise!

Timebestilling på tlf 911 79 230 -  mandag til torsdag kl 12.30 - 14.30

Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 0800-1500
Adresse: Killengrens gate 7-11 (5. etasje), 9008 Tromsø
E.post: vaksinasjonskontoret@tromso.kommune.no

Kontaktperson: Linda Dale
Ansvarlig lege: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen

Influensavaksine

Årets influensavaksine er her. Influensavaksinen anbefales til alle over 65 år og til personer i risikogrupper. Hvis du lurer på om du tilhører  risikogruppen som skal ha vaksine, kontakter du din fastlege. Du kan få satt influensavaksinen på vaksinasjonskontoret eller hos din fastlege.

Vi anbefaler de som ønsker influensavaksine å kontakte sin fastlege eller bestille time på Tromsø vaksinasjonskontor i telefontiden.
  
Priser
Pris for personer i risikogruppene kr. 150
For andre er prisen kr. 240
 

Om sesonginfluensa

Influensa gir feber og smerter i hele kroppen, og i tillegg luftveissymptomer. Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong. Noen har risiko for å utvikle mer alvorlig sykdom, og anbefales derfor vaksinasjon. Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler influensavirusene nye varianter og derfor må nye vaksiner utvikles årlig.

Hordan smitter det?
Influensa smitter hvis man puster inn dråper med influensavirus fra smittede personer som hoster eller nyser, såkalt nærdråpesmitte. Man kan også smittes ved direkte kontakt og i noen tilfeller kan smitte sveve i luften litt lenger enn for nærdråpesmitte. En liten smittedose er nok for å gi sykdom. 

Hva er symptomene?
Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjon med lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Omtrent 20 prosent av de som blir smittet, har få eller ingen symptomer, men de kan smitte andre.

Kan det behandles når man har fått det?
Behandling med antivirusmidlene zanamivir (Relenza) eller oseltamivir (Tamiflu) kan forkorte sykdomsforløpet med 1 til 2,5 dager og dempe symptomene. Slik behandling fås på resept, og for å være effektiv må den starte senest to døgn etter at de første symptomene oppstår for å være effektiv.
Antivirusmidlene er også godkjent som forebyggende behandling hvor det er påvist influensa i nærmiljøet, for oseltamivir fra 1 års alder og for zanamivir fra 5 års alder. Midlene anbefales brukt ved influensasykdom hos personer i risikogruppene (se nedenfor), men kan også etter vurdering fra legen brukes ved influensa hos andre.  
I mange tilfeller vil det ved influensasykdom først og fremst være aktuelt å behandle symptomene og ikke selve virusinfeksjonen. Paracetamol er et reseptfritt medikament som både virker febernedsettende og smertestillende (følg pakningsvedlegget!). Hvis man har fått bakterielle infeksjoner i tillegg, kan det være aktuelt å behandle med antibiotika.
 
Den forebyggende behandlingen er viktigst!
Generelle smitteforebyggende råd er å vaske hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. Hvis du er syk med feber, bør du holde deg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av hensyn til deg selv og for å unngå å smitte andre. Barn kan gå i barnehagen når formen er god nok til det.
De viktigste forebyggende tiltakene forøvrig er vaksinasjon og medikamenter. Sesonginfluensavaksinen inneholder de influensavirusvariantene som WHO anbefaler. Vaksine for sesonginfluensa bør gis i september-november. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker. 
Vaksinen gir beskyttelse hos 50-80 prosent av de vaksinerte. Hvor god beskyttelsen er, avhenger av alderen på den vaksinerte og hvor god match det er mellom sirkulerende virus og viruset som er brukt i vaksineproduksjonen. Hos eldre er beskyttelsen mot å bli syk noe lavere, men vaksinen gir betydelig redusert risiko for komplikasjoner.

Risikogrupper som influensavaksine anbefales spesielt for
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med diabetes type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt,  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40),  annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til:
  • Helsepersonell som har pasientkontakt
  • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider finner du mer informasjon om influensavaksinen og influensa.

Timebestilling

Timebestilling for vaksinasjon
Tlf: 911 79 230 mellom kl. 12.30 - 14.30
Det gis ikke veiledning på telefon eller epost.

Avbestilling må skje innen 24 timer før timen skal benyttes.  

Husk å bestille time i god tid før avreise!

Påfyll av vaksine

Som spedbarn er de fleste av oss vaksinert med vaksiner som Difteri, Tetanus (stivkrampe). Kikhoste og Polio. I grunnskolen og verneplikttjenesten blir man fulgt opp og vaksinert. Senere er det ingen organisert oppfølging for voksne. De som besøker Vaksinasjonskontor før utenlandsreiser blir alltid anbefalt oppfrisking av disse vaksinene dersom det har gått mer enn 10 år siden sist.

Polio og Difteri er så godt som utryddet i vest Europa, men sykdommene finnes ennå i enkelte land. Difteri er en bakterieinfeksjon i svelget som kan gi pustebesvær (krupp). Polio (barnelammelse) er virus som blir spredd gjennom forurenset vann og mat. Tetanus finnes i jord og avføring fra dyr. Bakterien kan komme inn gjennom sår og små rifter ved hagearbeide o.l og ellers ved skader hvor forurenset materiale kan bli ført gjennom huden. Når såret lukker seg vil bakterien produsere en gift som blokkerer nerveimpulsene og fører til alvorlge muskelkramper.

Kikhoste er en bakterieinfeksjon som gir kraftige hosteanfall. Særlig for uvaksinerte spedbarn kan dette være alvorlig. Anfallene kan gi  pustebesvær som kan føre til bevisstløshet, surstoffmangel med hjerneskade og i verste fall død. Hverken gjennomgått sykdom eller vaksine i barnealder garanterer for livslang beskyttelse, så det kan være viktig å revaksinere seg i voksen alder både for egen del, men også for å beskytte de svakeste og aller minste spedbarna som ennå er uvaksinert.

Kanskje noe å tenke på for «nye» foreldre/besteforeldre.

Vaksinasjon ved utenlandsreiser

Her finner du nyttig informasjon ved behov for vaksinasjon ved utelandsreiser.

Priser for konsultasjoner

1. gangs konsultasjon Pris
Voksne kr. 165
Barn og studenter kr. 125
Familiekonsultasjon kr. 255
   
Oppfølgingskonsultasjon v/samme reise  
Voksne kr. 90
Barn og studenter kr. 65
Familiekonsultasjon kr. 125
   
Andre  
Setting av medbragt vaksine kr. 80
Hepatitt B til studenter kr. 100 (pr. gang)
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov) kr. 100
   
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort kr. 100
Utskrift av vakisnasjonskort kr. 30
   
   

De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed, vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Priser for vaksiner

Innhold Kostpris Våre priser
BCG (kun konsultasjonshonorar) ---- 100
Boostrix  (difteri, kikhoste, stivkrampe) 165 265
Boosterix-polio 255 355
Difteri/ tetanus/ kikhoste/ polio "Repvax" 290 390
Gul feber 315 415
Hepatitt A barn 255 355
Hepatitt A voksne 315 415
Hepatitt A+B, barn under 16 år 252 450
Hepatitt A+B, voksne f.o.m 16 år 345 545
Hepatitt B, barn under 16 år 170 270
Hepatitt B voksne f.o.m 16 år 215 315
Influensavaksine over 65 år og de i risikogruppen ---- 150
Influensavaksine ---- 240
Influensavaksine barn, nesespray 282 380
Japansk encefalitt "IXIARO" 815 915
Kolera "Dukoral" 1 dose 221 320
Kolera "Dukoral" 2 doser 406 505
Meningokokk ACWY 400 500
Meningokokk C "Neis Vac" 305 405
MMR (kun konsultasjonshonorar) ---- 100
Pneumokokk 350 450
Pneumokokk "Prevenar" 692 790
Polio 135 235
Rabies Rabipur 522 630
Rabies "Verorab" 530 630
Skogsflåttencephalitt barn under 16 år 285 358
Skogsflåttencephalitt voksne fom 16 år 305 405
Tetravak (difteri, kikhoste, stivkrampe) 240 340
Tyfoid "Typhim" 130 230
Tyfoid kapsler "Vivotif" 220 320
Vannkoppevaksine 485 585
 

Generelle råd

Her finner du nyttig informasjon om blant annet mat og drikke, bading og soling, reiseforsikring og personlig hygiene.