Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tromsømarkaprosjektet

Eksterne lenker

Flott dag i akebakken Charlottenlund i Tromsø.jpg

Kontaktpersoner
Prosjektleder Tromsømarka Henrik Romsaas
E-post: henrik.romsaas@tromso.kommune.no
Telefon: 992 52 495

Prosjektmedarbeider Margrethe Rabås
E-post: margrethe.rabas@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 01 70
 
Adresse: Park og veg, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Følg Nye Charlottenlund på Facebook.

Om Tromsømarkaprosjektet og bydelene som omgir marka

Kart over lysløypaGjennom en målrettet satsing på fysisk tilrettelegging i marka, vil Tromsø kommune sørge for at grøntområdene på Tromsøya blir mer tilgjengelige og attraktive for flere. Tromsømarkaprosjektet skal  minske sambrukskonflikter og fremme nærfriluftsliv, fysisk aktivitet i friluft og grøntområdene som transportåre året rundt.

Tromsøya er ti kilometer lang og tre kilometer bred. Tromsøya er som en hvelvet båt, der bydelene ligger langs sundene og omkranser grøntområdene som følger høydedraget fra sør til nord.
 
Tradisjonelt er marka noe som omgir en by. På Tromsøya er det byen og bydelene som omgir marka. Store arbeidsplasser og institusjoner som for eksempel Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgård psykiatriske sykehus, Kurbadet rehabiliteringssenter, Tromsøhallen idrettsanlegg og flertallet av barne- og ungdomsskolene ligger helt inntil grøntområdene. Dette gir en fantastisk mulighet til å bruke marka som transportåre til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter - i tillegg til den tradisjonelle bruken av grøntområder til friluftsliv og fysisk aktivitet. For mange er det snarere og enklere å ta seg gjennom marka enn å følge veiene rundt øya.
 
Det er et omfattende nett av stier og tråkk på øya, i tillegg til lysløypa som er en gruset turvei som går i nesten hele øyas lengde. Vinterstid tråkkes det over 30 kilometer med skiløyper. Prestvannet på toppen av øya er fredet som landskapsvernområde. Vannet er et yndet mål for å mate fugler, gå tur, løpe rundt eller gå på skøyter på senhøsten.
 
Stor investering i marka
Tromsømarkaprosjektet ble vedtatt av kommunestyret juni 2011. Det skal investeres tolv millioner kommunale midler i 2011-2014 i fysiske tiltak i marka. Styringsgruppa for prosjektet består av Tromsø kommune representert ved byråd for finans og byråd for næring, kultur og idrett. Eksterne representanter er Universitetet i Tromsø, Universitetetssykehuset i Nord-Norge og Troms fylkeskommune. Styringsgruppas sammensetning har bakgrunn i at de tre eksterne institusjonene har et stort antall ansatte, er store grunneiere på Tromsøya og har egeninteresse, midler og vilje til å bidra til satsingen.

Noen utfordringer hentet fra prosjektplanen

  • Hvordan kan vi tilrettelegge i Tromsømarka for enda flere allsidige aktiviteter?
  • Hvilke grupperinger er minst fysisk aktive og hvordan kan vi involvere disse i uorganisert fysisk aktivitet i Tromsømarka?
  • Hvordan sikrer vi på en best mulig måte at Tromsømarka forblir et grøntområde, også for framtidige generasjoner?
  • Er det mulig å ha større differensiering i Tromsømarka for å nå et større antall mennesker, og for å sikre kvalitetene?
  • Kan institusjonene som grenser inn mot marka bruke området mer bevisst?
  • Kan Tromsømarka tilrettelegges i større grad som kommunikasjonsåre for myke trafikanter på vei til jobb og skole? (Øke bruk, minske konflikter.)
  • Er det mulig, gjennom et målrettet prosjekt, å styrke friluftsbyen Tromsø?

Målet er at Tromsøs befolkning skal bli enda friskere, sunnere og gladere. Dette skal bidra til å løfte Tromsø som en attraktiv by å bo i, studere i og komme på besøk til.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: