Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tromsøpakke 2

Tromsøpakke 2 er et unikt spleiselag mellom stat, fylkeskommune og Tromsø kommune, og ca halvparten av finansieringen hentes fra bensinavgiften på 86 øre pr liter. Tromsøpakke 2 skal tilrettelegge for mer gåing og sykling samt andre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten og øke bruken av kollektive transportmidler. 

Pakkens visjon er:
Tromsø skal bli en foregangskommune i Norge i forhold til trygg og miljøvennlig transport. 0-visjonen ligger til grunn i arbeidet med Tromsøpakke 2 (Ingen drepte i trafikken).

Slagord:
Tromsø viser vei, med og uten bil!

Pågående tiltak i regi av Tromsø kommune som avsluttes i 2013:

 • Fortau Mellomvegen syd. Nyløkken - L. Thørrings veg
 • Fortau Evjenvegen syd. Tromsdalselva - Troms Kraft
 • Fortau Evjenvegen nord Troms Kraft - Uranusvegen
 • Fortau Solstrandvegen. Nova - Reinen skole

Tiltak som er planlagt utført 2013 / 2014:

 • Fortau Mellomvegen nord. L. Thørrings veg - Engenvegen
 • Punktbelysning kommunale veger
 • Utbedring kryss. Fredrik Langesgt./Grønnegt.
   

Hittil er følgende tiltak fullført under Tromsøpakke 2:

I regi av Statens vegvesen:

 • Gang- og sykkelveg over Sandnessundbrua
 • Utbedring av Langnestunnelen
 • Gang- og sykkelveg Eidkjosen - Håkøya
 • Fortau Stakkevollvegen utført i 2006
 • Kollektivterminal og kollektivfelt på Kvaløysletta
 • Kollektivterminal på Kaldfjordeidet
 • Kollektivfelt i Giæverbukta

I regi av Tromsø kommune:

 • Utsetting av fartshumper i boligområder
 • Utbedring av leveringslomme ved Reinen skole
 • Fortau på Strandvegen, fra Nyløkken til Lanes
 • Fortau i Turistvegen (fra Bruvegen til Myrvegen)
 • Fortau på Dramsvegen (fra Veslefrikkvegen til Breivangvegen)
 • Utplassering av 30 km/t- og 40 km/t-skilt i boligområder
 • Trafikksikring i skolenes nærområde (Prestvannet- Gyllenborg- Skjelnan- Solneset- Fagereng og Mortensnes skoler)
 • Fortau Ringvegen, Ørnevegen og W. Churchills veg
 • Fortau BA Løvvoldsveg, Krokelvdalen skole-helsesenter
 • Fortau Mackbratta - Sommerfeldtsgate
 • Kryssutbedring Dramsvegen/Sommerfeldtsgt./A. Iversens veg ("Saksekrysset")
 • Undergang ved Gyllenborg skole
   

Prosjektledere:
Åge Bakken, Eiendom, epost: age.bakken@tromso.kommune.no

Budsjett:
Dagens vedtatte Tromsøpakke 2, 366 mill. kr.
herav fra drivstoffavgift/MVA-komp 176 mill kr
kommunale bevilgninger 58 mill kr
statlige bevilgninger 104 mill kr
fylkeskommunale midler 21 mill kr. 

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: