Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester. Kontakt også  Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Pris
Se Priser på kommunale tjenester for informasjon om aktuell tilknytningsavgift (engangsutgift) og månedspris.