Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Tromsø kommune, Utbyggingstjenesten, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Ansatte


Utbyggingssjef: Øystein Dale
Telefon: 913 32 811

Pågående prosjekter

Prosjektkontoret ledes av Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Les mere om pågående prosjekter her

Eiendomskontoret

Eiendomskontoret har ansvar for forvaltning av kommunens grunneiendommer ved salg av grunn, samt ekspropriasjonssaker. Gjennomføring av grunnerverv og kjøp av tomter til barnehager, skoler, sykehjem, fortau/ veger og gravlunder.

Våre ansvarsområder

Tjenestens ansvarsområder omfatter følgende:

  • Ivaretakelse av byggherreansvaret ved kommunal utbygging og rehabilitering av bygg
  • Erverv, utvikling og salg av ubebygd grunn
  • Forvaltning av kommunens festetomter
  • Utbyggingsavtaler