Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Tromsø kommune, Utbyggingstjenesten, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Ansatte


Utbyggingssjef: Øystein Dale
E-post: oystein.dale@tromso.kommune.no
Telefon: 913 32 811

Om Utbyggingstjenesten

Tjenestens ansvarsområder omfatter følgende:

  • Ivaretakelse av byggherreansvaret ved kommunal utbygging og rehabilitering av bygg
  • Erverv, utvikling og salg av ubebygd grunn
  • Forvaltning av kommunens festetomter
  • Utbyggingsavtaler 

Faggrupper organisert i Utbyggingstjenesten