Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Tromsø kommune, Seksjon for prosjekt og utbygging, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Ansatte


Seksjonsleder: Øystein Dale
Telefon: 913 32 811

Pågående prosjekter

Prosjektkontoret ledes av Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Les mere om pågående prosjekter her

Utbyggingsavtaler

Se utbyggingsavtaler for oppstart forhandlinger av utbyggingsavtaler, avtaler som ligger til offentlig ettersyn og avtaler som er inngått.

Eiendomskontoret

Eiendomskontoret har ansvar for forvaltning av kommunens grunneiendommer ved salg av grunn, samt ekspropriasjonssaker. Gjennomføring av grunnerverv og kjøp av tomter til barnehager, skoler, sykehjem, fortau/ veger og gravlunder.

Våre ansvarsområder

  • Ivaretakelse av byggherreansvaret ved kommunal utbygging og rehabilitering av bygg
  • Erverv, utvikling og salg av ubebygd grunn
  • Forvaltning av kommunens festetomter
  • Utbyggingsavtaler