Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Uterom ved skoler og barnehager

Park og veg (Byutvikling) har ansvaret for skolenes og barnehagenes uteområder. Oppgradering av utstyr for å oppfylle krav til barnas sikkerhet, står høyest på prioriteringslista. I samarbeid med enhetene prioriteres tiltak i barnehagenes og skolenes uterom etter behov, og så langt midlene strekker til. Kvalitetssikring av uterom i nye barnehager og skoler under planleggingsprosessen er også et viktig arbeidsområde.

Flere skoler er i behov for store utbedringer med forutgående prosjektering. Park og veg har bl.a. jobbet med Gyllenborg skole. Skolegården er liten og uterommet har vært svært nedslitt så behovet for en ombygging har vært stort. Delen nord for idrettshallen er ferdig og arbeidet med netting og amfi rundt ballbanen ble ferdigstilt i 2012. Borgtun, Hamna og Prestvannet skoler er også aktuelle for renoveringsarbeider i større eller mindre grad.

Ren barnehagejord
Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet kvalitetskriterier for jord i barnehager og på lekeplasser, for å kunne avgjøre hvilke konsentrasjoner av miljøgifter i jord på utelekeområder som det, med gode sikkerhetsmarginer, vil være trygt for barn å bli eksponert for.

Ved ombygging og nybygging av utområder ved skoler og barnehager er det nå krav om at all jord skal være dokumentert fri for forurensing. Trykkimpregnert materialer er siden 2002 impregnert med kopper som anses å være akseptabelt. Tromsø kommune strever etter å gå over til andre og mer miljøvennlige materialer ved nybygging.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: