Tromsø kommune dekker et område på nær 2450 kvadratkilometer og har 1248 km kystlinje.
 
Kommunens politiske organ i viltsaker er Viltnemnda. Vilt- og fiskeforvaltningen skjer i hovedsak gjennom de lokale Grunneierlag, utmarkslag og elgvald

Ettersøksringens medlemmer og områdedeling

Hele kommunen
Ringleder:  Einar Mellomgård, Blåbærvn. 9, 9024 Tomasjord. Telefon.: 481 57 357            
 
Alle henvendelser i forbindelse med ettersøk, skal i utgangpunktet gjøres til leder. Hvis det ikke oppnås kontakt med leder skal de lokal medlemmene kontaktes.
                    
Medlemmer

Kvaløya, Ringvassøya, Tromsøya         
Einar Brendeløken, Salarøyvegen 1516, 9103 Kvaløya
Telefon: 970 16 220   
 
Fastlandet: Tromsdalen - Sørbotn - Breivikeidet
Torgeir Sørensen, Breivikeidet, 9020 Tromsdalen 
Telefon: 922 94 211                                         
 
Fastlandet
Jim -Roger Sørensen
Telefon: 905 24 908                                
 
Breivikeidet
Ole Robert Hamnes, Fagerelv, 9027 Ramfjordbotn
Telefon 911 94 753                             
 
Ringvassøya
Helge Hauglann, telefon 901 66 145 
Vegard Kjeldsen, telefon 994 73 394

Melding om skadet vilt

Melding om skadet vilt gis til politiet. Telefon 02800

Ettersøksringen i Tromsø søker etter viltet når det antas at skade er påført som følge av påkjørsel m.m. Dette gjelder for alt vilt, eksepelvis måse, oter, kråke, hegre, rev, elg mm.

Elgjakt i Tromsø kommune

I Tromsø kommune jaktes det elg både på fastlandet og på Kvaløya og Ringvassøya.  I alt regnes i overkant av 690000 daa som tellende areal i kommunen. Kommunen har en elgstamme i vekst, og har nylig redusert minstearealet fra 8000 daa til 6000 daa, for å redusere bestandsveksten. I 2015 ble det felt 118 elg i kommunen, hvorav 45 på Kvaløya og Tromsø kommunes del av Ringvassøya. I 2016 ble det felt 134 elg totalt, 81 på fastlandet og 53 på Kvalya + Ringvassøy.

Fellingstall fra  2005 og fremover:
Elgtall

Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald i Tromsø

Grunneierlag/ utmarkslag/ elgvald Leder Adresse Postnr. og sted
Andersdalen grunneierlag      
Breivikeidet og omegn grunneierlag Malvin Nilsen Nordpolvn. 95 9013 Tromsø
Breivikeidet og Ramfjord sams driftsplanområde Stein Arne Johansen Slettli 9027 Ramfjordbotn
Brensholmen utmarkslag Barre Kristoffersen Brensholmveien 251 9118 Brennsholmen
Ersfjordbotn sams jaktområde Jonny Larsen Erfjordvn. 146 9100 Kvaløysletta
Grøtfjord/Blåmannsvik utmarkslag Olaf Fredriksen   9107 Tromvik
Henrikvik sams jaktområde Roger Kaspersen Fjordvn. 418 9100 Kvaløysletta
Håkøybotn sams jaktområde Asbjørn Johansen Straumsvn. 305 9100 Kvaløysletta
Innlandet og Ytre Ramfjord grunneierlag Tor Gunnar Eliassen Innlandsvn. 109 9020 Tromsdalen
Kvaløya Nordre grunneierlag Nils E. Bjørklund Boks 71 9100 Kvaløysletta
Kvaløya Nordre/Søndre Ringvassøy driftsplanområde Einar Brendeløkken Salarøyvn.1516 9100 Kvaløysletta
Kvaløysletta grunneierlag Jan Otto Johansen Skjellvn. 7 9100 Kvaløysletta
Laksvatn Fiskarlag Norleif Corneliussen Laksvatn 9042 Laksvatn
Larseng-Håkøybotn grunneierlag Anders Eilertsen Straumsvegen 768 9100 Kvaløysletta
Lingrasmo og Jupen grunneierlag Lars Lingrasmo Lakselvbukt 9040 Nordkjosbotn
Nakkevannet grunneierlag Arnold Hauan   9030 Sjursnes
Nordre Kaldfjord grunneierlag Ole M. Johansen Innelvvn. 119 9100 Kvaløysletta
Nordre Kattfjord grunneierlag Steinar Olsen Vasstrandvn. 279 9100 Kvaløysletta
Ramfjord sams jaktområde Ole Hamnes   9027 Ramfjordbotn
Sandvik-Buvik grunneierlag Jan Ryeng Buvikvoll 9106 Straumsbukta
Sjursnes sams jaktområde Tor Rygh Ellingsen  Ole Reistads veg 5 9325 Bardufoss
Sjursnes-Stordalen sams jaktområde Petter Pettersen Glimmervn. 6 9022 Krokelvdalen
Sjøtun-Sandneshamn utmarkslag Einar Mellomgård Blåbærvn. 9 9024 Tomasjord
Straumsbukta grunneierlag Leif Inge Bårdsen Straumsvegen 1902       9106 Straumsbukta
Søndre Kvaløya Driftsplanområde Jan Tore Mortensen Austeinveien 53 9118 Brensholmen
Søndre Kvaløya felles viltområde / Søndre Kvaløya utmarkslag Ragnar Jensen Leirstandvegen 1567 9106 Straumsbukta
Søndre Ramfjord grunnerierlag Odd Harald Johansen Andersdalsveien 345 9027 Ramfjordbotn
Søndre Ringvassøy grunneierlag Helge Hauglann Glimmervn. 54 9022 Krokelvdalen
Sørbotn grunneierlag Ellinor Skavskogen  Mostad 9027 Ramfjordbotn
Tomasjord - Oldervik utmarkslag   Postboks 5005 9283 Tromsø
Tromvik/Åsheim utmarkslag Alvin Berntsen   9107 Tromvik
Ytre Lakselvbukt sams jaktområde Peter Lakselvnes Lakselvbukt 9042 Laksvatn
Østre Malangshalvøya grunneierlag Terje Løvheim   9055 Meistervik