Besøksadresse: Utsikten, Stakkevollan
Postadresse: Utsikten, 9018 Tromsø
Telefon: 776 06 330
Telefaks: 776 72 974

Internett: www.utsiktenlegesenter.no

Leger
Håvard Tiller
Ingvild Eliassen
Aileen Nilsen Carvalho
Fredrik Fredriksen
Stina M Kristoffersen
Thea Beate Pedersen

Mer informasjon: