I forbindelse med barnevoldkonferansen 2012 åpner utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» i Tromsø rådhus mandag. Utstillingen skal videre til UNN og UiT der den står resten av uken. 

- Vi er glade for at utstillingen kan stå i rådhuset to dager slik at flere kan få muligheter til å se den. Arbeidet for å forhindre barnevold er svært viktig og vi ser det som svært positivt at det jobbes på tvers i samfunnet for å få mest mulig fokus på denne problematikken, sier byråd Anna Amdal Fyhn som sammen med Ståle Luther fra Statens Barnehus Tromsø åpnet utstillingen i rådhuset. 

Onsdag står utstillingen ved hovedinngangen til UNN og torsdag og fredag står den på Teorifagbygget på UiT. 

Barnevoldkonferansen arrangeres på Universitetet i Tromsø av Fylkesmannen i Troms, Troms og Finnmark Statsadvokatembeter, Statens Barnehus Tromsø, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø og Barne- og Ungdomsklinkken ved Universitetssykehuset Nord Norge.