Utviklingslag

Distrikts-Tromsø

Tjue utviklingslag i distriktet i Tromsø er frittstående, partipolitiske uavhengige foreninger som skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygdene. Alle innbyggere i bygda er medlemmer av utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også sitte i styret. Utviklingslagene er også høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen. Drift av utviklingslagene er regulert i egne vedtekter.  

Utviklingslagene kan kontaktes direkte for mer informasjon om aktiviteter i sitt geografiske område. 

Administrativ kontaktperson
Lise Fransiska Valle
Telefon: 941 94 089
E-post: lise.fransiska.valle@tromso.kommune.no

Politiske kontaktpersoner i Tromsø kommune
Varaordfører Anni Skogman (Frp)
77 79 00 81/ 977 17 175
E-post: anni.skogman@tromso.kommune.no

Kristian Støback Wilhelmsen (H)
92 80 47 20
E-post: kristian.stoback.wilhelmsen@tromso.kommune.no

Utviklingslagene avholder sine årsmøter i februar. Saker som skal behandles meldes styret innen to uker før årsmøtet.
 

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen