Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Fagnytt i nord desember 2016Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Troms (USHT) skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.
 
Alle utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge har felles nettside utviklingssenter.no

Fagnytt i nord utgis av USHT Troms og Senter for omsorgsforskning Nord.
 

Kontakt oss

toril mobakken
Toril Bülow Mobakken  
toril.b.mobakken@tromso.kommune.no                                          
Tlf.: 777 91 3 04/ 480 34 599 
Leder USHT Troms 
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
 

 
Kirsti Hagen  Kirsti Hagen
kirsti.hagen@tromso.kommune.no
Tlf.: 901 14 969
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
 

 

Bilde Elisabet SausjordElisabet Sausjord
elisabet.sausjord@tromso.kommune.no
Tlf.: 456 38 074
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen


 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen
may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no
Tlf.: 907 32 983
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 KrokelvdalenKine.pngKine Nordmo-Stykket
kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no 
Tlf.:90524507
Prosjektleder USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

Nyheter

Vårkonferansen  ble arrangert 14.mars 2017Vårkonferansen 2017.png

Hovedmålet med konferansen er å gjøre kjent prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i Troms i 2016. Prosjektene er kommet i gang ved hjelp av ”Frie midler”, som årlig tildeles fra USHT Troms. Hovedforeleser i år var psykiater Line T. Stelander,
Alderspsykiatrisk seksjon, UNN HF. Tittel på hennes foredrag var: ” Eldre, psykisk helse og rus”  

Til presentasjoner og streaming av konferansen
 


Vinterlyskonferansen ble arrangert 15. februar 2017

Tradisjonen tro ble tre "Frie midler"prosjekt presentert.Vinterlys 2017.pngTemaene var aktivitet, tilbud til barn med minoritetsbakgrunn og skrivekurs. Hovedforelsningene hadde fokus på aktivitet både i forhold til arbeid og fritid. Vi fikk tips og ideer fra personer som har vært "igangsettere" - Anne Nymo Trulsen, Ahmed Nordin, Ivan Tzatchev, Jon Henrik Larsen og Terje Johansen. Hovedforeleser var nevropsykolog Roar Glefjell som foreleste om hvilke momenter vi som ansatte må være bevisst på, for å fremme engasjement og motivasjon.

Til presentasjoner og streaming av konferansen


Oppstart Musikkbasert miljøbehandling 17. januar 2017 i Tromsø

Dette er en videreføring av Myskjaskolen i samarbeid med bla NORD mysja.pnguniversitet. Hovedforeleser er Audun Myskja. Tidligere erfaringer/opplæring/ sangstemmer er ikke nødvendig! Det anbefales at to fra hver avdeling deltar. Målgruppe er ansatte i kommunehelsetjenesten. Det presiseres at opplæringen passer for ansatte på sykehjem, dagsenter, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og boliger for utviklingshemma.Dette er et samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling, som består av
tre samlinger (3dg + 2dg + 1 dag). Første samling er 17.- 19.01.17.Undervisningen er direkte rettet mot arbeidshverdagen og 
opplæringen gir deltakerne nye verktøy for å bygge trivsel og mestring og for å endre symptomer som uro, gangvansker 
og apati.

Påmeldingsfrist: 04.01.17  Program, info og påmelding


Frie midler 2017

Fristen for å søke Frie midler for 2017 gikk ut 15.11.16. Utfordring1.jpgDet kom søknader fra seks kommuner I Troms. Noen kommuner hadde flere søknader. I begynnelsen av desember fikk 11 søkere den gledelige beskjeden om at deres søknad var innvilget. 26.januar ble  alle søkerne tilbudt kurset "Å jobbe prosjektorientert" Dette er tenkt skal være kick-off for oppstarten av prosjektene.

For mer info om prosjektmidler og "Frie midler"kurs gå til menypunktet "Frie midler".


"Hode og sekk" - nytt opplæringsprogram i UHT Troms

16.11.16 gikk startskuddet for et nytt opplæringsprogramHode og sekk illustrasjon.pngsom har som mål å øke kompetansen i systematisk klinisk
observasjon og vurdering av pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Troms. Fem kommuner i Troms deltar
i pilotprosjektet med totalt 30 deltagere. I løpet av prosjektperioden vil det bli utdannet instruktører i de deltagende
kommunene. Instruktørene vil i prosjektperioden få i oppgave å videreføre kompetansen til andre helsearbeider i sin hjemkommune. Undervisningen vil omfatte både teori og praktiske øvelser. Prosjektleder vil støtte og veilede underveis.

Opplæringen vil skje via fem fagdager i løpet av 2016 og 2017.

Prosjektet drives via kompetanse- og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen.

 

Vinterlyskonferansen og Vårkonferansen

bilde fra Vårkonferansen
USHT Troms er opptatt av at ansatte i kommunene skal få muligheter til faglig påfyll og til å drive utviklingsarbeid. Som et ledd i dette arrangerer USHT Troms to konferanser, Vårkonferansen beregnet på ansatte i sykehjem/ hjemmetjeneste og Vinterlys beregnet på ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Her presenteres "Frie Midler"- prosjekter fra helse- og omsorgstjenester i Troms. I tillegg belyses aktuelle tema fra eksterne forelesere.

I tillegg arrangeres ulike Fagdager. Disse vil også bli presentert her.

Fagnytt i nord

USHT Troms gir i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord-Norge ut Fagnytt i Nord fire ganger i året.
Fagnytt i nord nr.3 -2016
Fagnytt i nord nr. 2-2016 
Fagnytt i nord nr. 1-2016 


Arkiv Fagnytt i Nord

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak


Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
 
Årsrapport UHT Troms 2015

Felles nettside for alle Utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge www.utviklingssenter.no 

Frie midler

Prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Troms
Modellen ”Frie midler” ble utformet for å fremme fagutvikling nedenfra i organisasjonen. Modellen innebærer at helsepersonell og andre kan søke ”Frie midler” for å gjennomføre Utfordring1.jpgfagutviklingsprosjekter ut fra utfordringer de møter i hverdagen. Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet som gis i tjenesten. Modellen er enkel med stort potensiale for praksisnær fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Tar du utfordringen?
Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke).Innspill / forslag på aktuelle prosjekter til USHT Troms fra frivillige organisasjoner og/eller pårørende vil bli velvillig mottatt.

Søknadsfrist for å søke "Frie midler" er 15.11. 2016
Retningslinjer 2017     
Søknadskjema 2017

Kurs som tilbys vedr. "Frie midler" i regi av USHT
26.01.2017: Å jobbe prosjektorientert støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet til de som har fått tildelt "Frie midler" samt hvordan være prosjektleder.
12.10.2016: Gøy å jobbe i fagprosjekt 2016.pdf- veiledning til de som har tenkt å søke "Frie midler" og andre som ønsker å jobbe med prosjekt. 
09.11.2016: Å avslutte et prosjekt (DOC) (PDF)  - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

 

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Rapporter
Håndbøker / veiledere 
Arkiv Fagnytt i Nord

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Under utvikling, feridgstilles mars/ april 2015.
Ved interesse kontakt prosjektleder cecilie.juul@tromso.kommune.no

 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.2.15 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.1.15