Har du spørsmål angående skjemaene, utfylling eller saksbehandlings prosessen, ta kontakt på epost va.kundeservice@tromso.kommune.no eller på telefon 77 79 00 00.

VA-søknad  (VA-søknad med situasjonskart skal kun sendes til Vann og avløp, va.kundeservice@tromso.kommune.no)

 • Alle aktiviteter som medfører ny tilkobling til offentlig VA-anlegg eller påvirker anleggets kapasitet, skal søkes og godkjennes av Vann og avløp.
 • I tillegg skal nymontering/utskifting/utkobling av slamavskillere, oljeutskiller og fettutskillere søkes og godkjennes av Tromsø kommune Vann og avløp.
 • Saksbehandlingstid inntil tre uker.

Søknadspliktige VA-tiltak (vanligste tilfeller):
        - Tilknytning av nye bygg
        - Ny tilknytning av eksisterende boliger (frakobling privat vann og tilknyttes offentlig vann)
        - Bruksendringer (bolig til næring, økning av antall boenheter) som innbefatter VA
        - Olje- og fettutskillere
        - Slamavskillere (septiktank)
        - Sprinkleranlegg
 

VA-melding

 • Hva er en VA-melding?  Det er en melding til Vann og avløp om at et utvendig VA-arbeid igangsettes.
 • VA-meldingen skal inneholde opplysninger om hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig for det utvendige VA-arbeidet.
 • VA-meldingen skal leveres via Geomatikk sin kundeportal og kan kun leveres av godkjente foretak med ADK-1 kompetanse.
 • Saksbehandlingstid inntil 5 dager.

Meldepliktige arbeider (vanligste tilfeller):
        - Igangsetting av godkjente VA-søknader og utslippstillatelser
        - Reparasjoner, utskifting, omlegging av stikkledninger
        - Utskifting, montering av kummer, stoppekraner o.l på stikkledninger
        - Frakopling, riving av bygg

VA-ferdigmelding (VA-ferdigmelding skal leveres innen tre uker etter endt arbeid)

 • Hvorfor skal VA-ferdigmelding leveres?  Det er den eneste muligheten vi har til å få oppdatert kartverket og er et krav i henhold til VA-normen.
 • VA-ferdigmeldingen skal leveres via Geomatikk sin kundeportal
 • Alle tiltak og arbeid gjort på VA-anlegg skal ferdigmeldes.
 • VA-ferdigmelding skal inneholde "som bygget tegning" og innmålings opplysninger i henhold til VA-normen kap. 9.3 Innmåling og registrering av ledningsnett.