Presentasjoner:
Vårkonferansen 2017.png

Åpning av fylkesmannen i Troms.pdf

Frie midler.pdf ved Toril Bülow, USHT Troms

God og næringstett lunsj.pdf ved fagutvikler Katrine Edvardsen og sykepleier Helene Stokmo, Omsorg Nord, Bergsodden sykehjem, Harstad kommune 

Bruk av antibiotika ved legevakt og sykehjem.pdf ved prosjektleder Hege Hammer Bech, Bardu kommune

Kvalitetssikring av kommunal demensutredning. Kompetanseutvikling i demensteamet.pdf ved demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen, spesialhjelpepleier Hanny Olsen og helsefagarbeider Gørill Nergård, Hukommelsesteamet Tromsø kommune 

Pensjonister i nærmiljøet.pdf ved aktivitetsleder Karine Hansen, Kvaløysletta sykehjem, Tromsø kommune

Informasjon om det nye USHT Troms.pdf  ved leder Toril Bülow og fagsykepleier Elisabet Sausjord, 

Eldre psykisk helse og rus.pdf ved psykiater Line T. Stelander, Seksjon for alderspsykiatri, UNN HF