Sett av datoen 15. mars!
 
vårkonferansen 2018.jpgProgrammet består av presentasjon av fagutviklingsprosjekter gjennomført i kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms.
Prosjektene er finansiert ved hjelp av «Frie midler» fra USHT Troms.
 
Hovedforedrag av Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag,
UiT Norges arktiske universitet.: «Ti tips til hvordan helsepersonell kan redusere barrierer for samhandling i demensomsorgen»

 Målgruppe: Helsepersonell og andre interesserte innen kommune- og      
spesialisthelsetjenesten.  

Pris: Konferansen er gratis, og det er inkludert kaffe og enkel lunsj. Dersom 
du ikke møter og ikke har meldt avbud blir du fakturert med kr. 500 

Sted: Universitetet,Teorifagbygget, Hus 1, AUD 2, Breivika, Tromsø 

Program
 
Påmeldingsfrist: 1. mars 2018  

Bindende påmelding: 

For å delta fysisk med oppmøte på Universitetet i Tromsø:              
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=7929

For å delta via strømming:
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=8012

Brukerveiledninger KS Læring: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=15635