VA-vakta håndterer alle akutte hendelser som berører ansvar for offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann alle dager, hele året utenom ordinær arbeidstid.
Vakttelefon besvares mellom kl.1545 og kl.0800 i perioden 15. september til 15. mai. I perioden 15. mai til 15. september mellom kl.1500 og kl.0800.

Vann og avløpsvakta kan kontaktes på telefon 970 09 010.
 

Overflatevann - Bydrift
Bydrift's Vei-Vakt skal håndtere akutte hendelser ang. overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig veg, samt akutte hendelser ang. stikkrenner, gatesluker og bekker i rør. Les mer  

Vei-Vakt kan kontaktes på telefon 970 10 200.


IMG_3219.JPG