Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Tromsø kommune er det også valgdag søndag 10. september.
Du må stemme i egen kommune på valgdagene.

Fra 3. juli mellom kl. 10.00-14.00 er det mulig å avgi tidligstemme i Bytorget på rådhuset. Dette gjelder frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august. 

Hvem kan tidligstemme?
Ordningen gjelder for alle velgere som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), og er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen (jf. valgloven § 8-1 nr. 4).


Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2017.

Hvem har stemmerett

For å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall.

Disse har stemmerett ved stortingsvalget 2017

 • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller noen gang har vært,  folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Er du innført i manntallet?

Vi trenger valgmedarbeidere

Vi trenger valgmedarbeidere

Vi trenger valgmedarbeidere som kan hjelpe til både under forhåndsstemming (10. august - 08. september) og/eller under valgdagene 10. og 11. september, samt skanning/ etterarbeid 12.-15. september. Vakter tildeles ut fra behov i nevnte periode.

Som valgmedarbeider har du blant annet ansvar for å ta imot stemmer, veilede velgere og krysse av i manntallet. Er du den vi leter etter?

Satsene for avlønning: Fra kr 150-196 per time avhengig av tidligere erfaring/tariff. Obligatorisk opplæring vil foregå i august og september.
 
Krav til valgmedarbeider
Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til at du for å jobbe som valgmedarbeider må:
 
 • Være nøyaktige og kunne jobbe under press
 • Følge arbeidsbeskrivelser
 • Kunne delta på obligatorisk opplæring i forkant av forhåndsstemmeperioden/valgdagene
 • Kunne jobbe begge valgdager og/eller forhåndsstemmeperioden
 • Fylle 18 år i løpet av 2017
 • Ikke stå på liste ved årets valg
 • Være vant til å bruke PC.
 • Gjerne ha førerkort kl B
Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål kontakt Servicetorget på tlf 77 79 00 00 (hverdager fra 8.00-15.00) eller Marlene Uvsløkk telefon 950 89 133
 
Behandling og svar på søknad
Søknadsskjema (DOC) (PDF)som sendes til valg@tromso.kommune.no.

Søknader behandles fortløpende ut fra behov slik at tidspunkt for når vi tar kontakt vil variere helt opp til valgdagen.

Forhåndsstemmesteder i perioden 10.08-08.09.2017

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme på flere steder i Tromsø kommune.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn den du er manntallsført i, må du stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (12. september kl. 17.00).

Husk legitimasjon!
Ta med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nødvendig med valgkort for å stemme, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

På Rådhuset kan du stemme
·         10.august - 08. september alle hverdager fra kl. 09.00-15.00
·         Fra 04. september til  07. september er det langåpent fra kl. 09.00-18.00 på rådhuset 
 

I tillegg kan du forhåndsstemme også på disse plassene:  
14.aug Mortensnes sykehjem kl. 16.00-18.00
15.aug Kvaløysletta sykehjem kl. 11.00-13.00
16.aug Kroken sykehjem/Omsorgstj Jadeveien kl. 10.00-12.00
16.aug Heracleum bo- og servicesenter kl. 11.00-13.00
17.aug Laureng bo- og servicesenter kl. 10.00-12.00
17.aug Mortensnes sykehjem avd. Tromsøysund kl. 14.00-16.00
18.aug Lakselvbukt Bo- og servicesenter kl. 11.00-13.00
18.aug Sjursnes Bo- og servicesenter kl. 15.00-18.00 (også for fastboende)
22.aug Sør-Tromsøya sykehjem kl. 13.00-15.00
22.aug Åsgård sykehus kl. 13.00-15.00
23.aug Seminaret Bo- og rehabiliteringssenter kl. 11.00-13.00
25.aug Havtun bo- og servicesenter kl. 11.00-13.00
28.aug UNN kl. 10.00-15.00
28.aug UIT kl. 10.00-15.00
29.aug UNN kl. 10.00-15.00
29.aug UIT kl. 10.00-15.00
30.aug UNN kl. 10.00-15.00
30.aug UIT kl. 10.00-15.00
31.aug UIT kl. 10.00-15.00
31.aug UNN kl. 10.00-15.00
31.aug Tromsø Fengsel kl. 10.00-13.00
04.sep Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
04.sep Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
04.sep Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
05.sep
05.sep
Nord-Norges Kurbad 
Jekta Storsenter
kl. 10.00-12.00
kl. 13.00-18.00
05.sep Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
05.sep Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
06.sep Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
06.sep Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
06.sep Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
07.sep Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
07.sep Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
07.sep Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00

 

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner seg på den siste uka før valget. Du må oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg den siste uka før valget) må være mottatt av administrasjon for valgavviklingen senest 6. september.

Søknad sendes til administrasjon for valgavvikling i Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller

E-postadresse Telefon                        
valg@tromso.kommune.no 77 79 00 00

Slik stemmer du på valgdagen ved stortingsvalget

På valgdagen 10. og 11. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

Manntallet er produsert på bakgrunn av hvor du er registrert som bosatt den 30. juni i 2017. Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting.

 • På valgkortet står ditt valglokale oppført, men merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i Tromsø kommune. 
 • Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler registreringen, og det går raskere for deg å stemme hvis du tar det med.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Husk at du må ha legitimasjon for å stemme!

Stemmesteder og tider på valgdagene 10. og 11. september 2017

Valgting søndag 10. september og mandag 11. september 2017. Tromsø kommune har ved valget 2017 gjort endring i valgkretsinndelingen.  
                                                                                         
Stemmetider

 
Krets
Valgkretser/lokaler
Søndag
Mandag
01
SENTRUM 
Rådhuset
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
02
BJERKAKER
Bjerkaker skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
04
MORTENSNES                         
Langnes skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
06
STAKKEVOLLAN                   
Stakkevollan skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
07
HAMNA                          
Hamna skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
08
KVALØYSLETTA                           
Kvaløysletta skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
09
KALDFJORD                       
Kaldfjord skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
10
TROMSDALEN
Tromstun skole  
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
12
KROKEN                        
Kroken skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
15
REINEN           
Reinen skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
18
LAKSELVBUKT                    
Grendehuset
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
19
RAMFJORD                        
Ramfjord skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
21
MALANGSHALVØYA                  
Vikran skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
25
SOMMARØY                       
Ungdomshuset Brensholmen
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
26
KATTFJORD                      
Kattfjord skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
29
VENGSØY                        
Vengsøy skole, Grendehuset
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 16.00
32
SKOGVIK
Velferden Løksfjord Fiskebruk
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 16.00
33
RINGVASSØY                     
Ungdomshuset Indre Kårvik
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 18.00
 

Sametingsvalget 2017

Disse har stemmerett ved sametingsvalget 2017:

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.

Informasjon om Sametingsvalget finner du her: Sametingsvalget 2017

Valgkort og legitimasjon

Valgkort og legitimasjon

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortene sendes til velgerne i månedsskiftet juli/august 2017.

På valgkortet finner du informasjon om hvor ditt nærmeste valglokale er og åpningstider på valgdagen. Du kan stemme i hvilket som helst av kommunens valglokaler.

Det er ikke nødvendig med valgkort for å stemme, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Husk legitimasjon!
Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg.

Alle velgere må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til valgstyret?

Kontakt:

Kristin Røymo (leder av valgstyret)
Telefon: 480 53 372
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

Har du spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføringen av valget?

Kontakt:

Marlene Uvsløkk, telefon 950 89 133,  e-post marlene.uvslokk@tromso.kommune.no
Kim R Eriksen, telefon 980 89 805, e-post kim.rainer.eriksen@tromso.kommune.no