Tørst i lysløypa?
På veggen på trykkbassenget på Stakkevollan kan du nå tappe drikkevann akkurat når du måtte ønske. Trykk på knappen og drikk i vei - rent og friskt drikkevann rett fra Tromsø vannverk. Nyt verdens beste tørsteslukker - rent vann!

Kontakt oss

Telefon: 916 91 210 (normal åpningstid)
Vakttelefon: 970 09 010 (utenom normal åpningstid)

Besøksadresse: Skippergata 35/39
Postadresse: Postboks 2513, 9272 Tromsø

Åpningstider: kl. 0800 - 1545 i perioden 15.september - 15.mai. Kl. 0800 - 1500 i perioden 15.mai - 15.september

E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Ansatte

Vann og avløpsvakta (VA-vakta)

VA-vakta skal håndtere alle akutte hendelser som berører ansvar for offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann utenom ordinær arbeidstid.

Vakttelefon for vann og avløp: 970 09 010

Bydrift vakt - overflatevann (Veivakta)

Vei-vakt skal håndtere akutte hendelser ang. overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig veg. Akutte hendelser ang. stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.
Vakttelefon for vei og overvann: 970 10 200.

Kontakt oss

Slamtømming 2017

Tømming av slamtanker fra husholdninger og fritidsboliger starter normalt i løpet av mai måned. Tømming vil være på fastlandet. Oppstart av tømmesesongen annonseres. For øvrig vil det være telefonvarsling (enten talemelding eller sms) sendes ut i forkant av oppstart (ca ei uke før) på en rute.

For mer informasjon se: Privat avløpsanlegg i distriktet

Om Vann og avløp

Vi er en egen resultatenhet som ivaretar kommunens forpliktelser i forbindelse med vannforsyning og avløpsbehandling, herunder ansvar for levering av vann til kommunens innbyggere og næringsliv. Virksomheten omfatter utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, samt vannbasseng, pumpestasjoner og rense-/ behandlingsanlegg.
 
Profesjonell tjenesteleverandør innen VA
Enheten jobber stadig for å forbedre sine tjenester, slik at vi kan betjene våre kunder på en best mulig måte. 
 
Billig og godt drikkevann til kommunens innbyggere
I hovedsak gode vannkilder bidrar til at vi med et minimum av tilsetninger kan levere et drikkevann til kommunens innbyggere som er både godt og billig. De tilsetningene som foretas, er i første rekke ment som forebyggende tiltak mot forringelse av ledningsnett og utstyr på dette.
 
Trygg og miljømessig forsvarlig håndtering av avløpsvann
Avløpshåndteringen i kommunen foretas med et kontinuerlig miljøfokus, blant annet gjennom utbygging av avskjærende ledninger, tilstrekkelig rensing, jevnlig gjennomførte undersøkelser av resipienter og jobbing for bedre slambehandling.