Ledningens størrelse varierer fra 32 mm til 600 mm i diameter. Distribusjonsnettet består også av trykkøkningsstasjoner og høydebasseng som skal sikre både kontinuerlig vannforsyning og tilstrekkelig trykk.

Ledningsnettet er hele tiden utsatt for ytre og indre påkjenninger som vanligvis resulterer i flere forskjellige driftsforstyrrelser, som gjengroing, lekkasjer og korrosjon. Kommunen arbeider hele tiden med å redusere lekkasjer og feil på det offentlige nettet. En del av dette ledningsnettet er svært gammelt. Den eldste vannledningen som fortsatt er i drift, ble lagt i 1890. Alderen setter sine spor på ledningene og det arbeides hele tiden med fornying av nettet.

For å forebygge og vedlikeholde vannledningene pluggkjører vi årlig hvert distrikt i kommunen. Det betyr at vi renser vannledningene i kommunen. I de fleste ledningsnett kan det oppstå lekkasjer og derfor gjennomfører vi årlig lekkasjesøk for å foreta løpende reparasjoner og skifte av ledninger.

Vi har også en egen døgnvaktordning slik at vi skal kan gripe inn i forbindelse med større driftsforstyrrelser. Målsetningen er at du som forbruker ikke skal være lenge uten vann om en ledning må stenges på grunn av feil eller vedlikehold.