Informasjon til kunden:

  • For å få hjelp til å vurdere om vannmåler er noe for deg, kontakt Vann og avløp på tlf: 77790000 eller epost: va.kundeservice@tromso.kommune.no
  • Tromsø kommune står for innkjøp av vannmåler. Kunde betaler en årlig leie til kommunen. For en vanlig enebolig er leieprisen for 2016, 305,- inkl mva pr.år. Se gebyrregulativ Vann og avløp.
  • For installasjon av vannmåler må privat rørlegger kontaktes. Rørlegger må fylle ut vannmåler søknad som skal godkjennes av Vann og avløp før uttak av vannmåler kan gjøres.
  • Det er krav om at næringseiendommer og offentlige virksomheter installerer vannmåler.
  • Avlesning av vannmåler gjøres en gang pr. år av kunden selv. Hver desember måned sendes det ut avlesningkort som fylles ut og returneres i posten. Mottar du ikke avlesningskortet, ta kontakt med Vann og avløp på telefon 91691210 eller epost va.kundeservice@tromso.kommune.no
     

Informasjon til rørlegger:

  • Vannmåler søknad må godkjennes av Vann og avløp før uttak av vannmåler kan gjøres.
  • Vannmåler utleveres hos Bydrift på slottet, Ringvegen 70.
  • Husk: ferdigmelding må leveres til Vann og avløp for at kunde skal bli registrert med vannmåler.