Satsingsområde og visjon

Satsningsområdet for 2015 - 2016 er: "Hakkebakkeskogen".

Vår visjon:
Et sted å lære
Et sted å leke
Et sted å få være med
Et sted å leve

Ekstra skjema ved søknad om plass

Når dere søker plass i Varden barnehage må det i tillegg til ordinære søknadsskjema fylles utanamneseskjema og foreldreskjema. Last ned: