Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veg og bru i Tromsdalen

I Tromsdalen blir det i 2014 oppstart for bygging av ny veg og bru i forbindelse med at Tromsø kommune i samarbeid med NVE etablerer flomsikring.

Kjøreveien til idrettsparken i Tromsdalen går i dag rundt Ejvendammen, sør og øst for den eksisterende campingplassen. I hovedsakelig samme trasé som det i reguleringsplanen er planlagt veg har NVE planlagt å etablere to flomvoller, én nord for elva og én sør for elva.

Tromsø kommune kan med dette etablere en ny forbindelse til idrettsparken i sammenheng med anlegg av flomvollene. Vegkroppene som også skal fungere som flomvoller bygges opp slik at de tilfredsstiller både veg- og flomvollfunksjon.
 
Følgende tiltak skal gjennomføres:
  • Plastring av sving i elveleiet sørøst for nedre Tromsdalen bru (rødbrua)
  • Utbedring/opparbeidelse av ny veg med fortau opp bakken til grusløkke slik at vegen har et stigningsforhold som er akseptabelt til blant annet gravfølger
  • Opparbeidelse av veg med fortau på flomvoll fra grusløkke (Tønna) og til eksisterende bru ved TUIL-arena
  • Bygging av ny bru med to kjørefelt inklusive fortau
  • Rivning av eksisterende bru inklusive landkar
  • Opparbeidelse av veg med fortau på flomvoll fra eksisterende bru ved TUIL-arena og rundt TUIL-arena
  • Utbedring av eksisterende vei (inklusive asfaltering) fra avslutning flomvoll og til gravlund
  • Opparbeiding og asfaltering av parkerinsplassen ved gravlunden
     
Prosjektleder: Roald Johansen

 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: