Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veger og kaier

Eiendom forvalter kommunens veger, distriktskaier og fiskerihavner. Tromsø kommune har en målsetting om å bli en foregangskommune i forhold til trygg og miljøvennlig transport.

Kommunale investeringstiltak i vegsektoren, som bl.a. innebærer planlegging, kontrahering og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, er derfor en viktig del av virksomheten. I tillegg arbeides med godkjenning og oppfølging av offentlige anlegg som utføres av private aktører. I kommunalteknisk norm defineres kvaliteten på nyanleggene.

Tromsøpakke II som har løpt til juli 2012, har vært et viktig verktøy i dette arbeidet. Innenfor prosjektet har det blitt bygget fortau, fartshumper og trafikksikring rundt skoler og barnehager. Siste bidrag er utbedringen av det såkalte «Saksekrysset», Sommerfeldtsgate / Dramsvegen.
Pågående prosjekter er finner du i undermenyen.
 
Eiendom forvalter også 420 km asfaltert veg som krever stor innsats. Eiendoms vegforvaltere tar seg an denne oppgaven i samarbeid med driftsapparatet ved Bydrift.
For å forhindre naturskader arbeides også med skred- og flomsikring. 

Eiendoms medarbeidere på vegsektoren

Håkon W. Gjertsen, fagleder Park og veg, tlf. 77 79 04 07
Stig Tore Moe, vegforvalter, tlf. 77 79 15 42
Asle Ræder, prosjektleder, tlf. 77 79 15 66
Roald Johansen, vegforvalter, broer og kaier; tlf. 77 79 11 59

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: