Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veger og kaier

Park og veg forvalter kommunens veger, bruer, distriktskaier og fiskerihavner.

Park og veg forvalter kommunens veger, fortau, gang- og sykkelveger, bruer, distriktskaier og fiskerihavner. Vi investerer i nye prosjekt og ivaretar det som allerede eksisterer. Tromsø kommune forvalter ca 430 km asfaltert veg som krever stor innsats med vedlikehold og vinterdrift.  Vårt ansvar innebefatter prosjektledelse og forvaltning innen et bredt fagfelt. I tett samarbeid med bl.a. Bydrift, Vann og avløp, strømleverandører, kabelselskap og innleide entreprenører jobber vi utrettelig med forbedring av infrastrukturen for innbyggere, offentlige institusjoner og næringsliv.

I vårt arbeid har vi fokus på blant annet trafikksikkerhet, skred – og flomsikring og oppfølging av private utbyggere.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: