Bilde nettside_727x200.jpg
Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting.

Prosjektet har utarbeidet brosjyren Trygg og sikker i eget hjem.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder Ingebjørg Riise
Telefon: 77 79 02 56/ 995 20 016
E-post: velferdsteknologi@tromso.kommune.no

Tromsø er en del av et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene.
Programmet følger opp St. Meld. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg".

Her kan du lese Prosjektbeskrivelsen for Tromsø kommunes del av nasjonalt program

Teknologirommet

November 2013 ble Teknologirommet på Heracleum bo- og servicesenter åpnet. Teknologirommet som er et test- og utstillingsrom for velferdsteknologi som ble etablert i kommunens "forprosjekt velferdsteknologi". Rommet inneholder trygghetsalarmer, varsling og sensorteknologi, utstilling fra NAV Hjelpemiddelsentral, og utstilling av produkter fra Spider Industrier AS og Vakt og Alarm AS m.fl.

Formålet med Teknologirommet er at det skal være en døråpner til bruk av velferdsteknologi. Her kan man lære hvordan teknologi kan bidra til en enklere og tryggere hverdag.

For avtale om besøk, kontakt velferdsteknologi@tromso.kommune.no 
Merk: Ved gruppebesøk maks 6 personer.

Forprosjekt velferdsteknologi - erfaringer

I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke opplevelse av trygghet, sikkerhet og egenmestring. Det ettårige forprosjektet hadde stort fokus på å utrede administrative, organisastoriske og tekniske forutsetninger for å kunne ta i bruk teknologi. Her finner du sluttrapporten. 

Kommunen ønsker å bidra til at utredningsarbeidet og erfaringene fra forprosjektet gjøres tilgjengelig for andre kommuner. Sluttrapporten har derfor to delrapporter som går mere i detalj "Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning" og "Infrastruktur i helse og omsorgsbygg"