Vennskapsbyer

Tromsø har nå hele åtte vennskapsbyer, og flere har kanskje undret seg på hvordan slike "vennskap" oppstår? Det er jo også en kjensgjerning at alle vennskap ikke dyrkes like varmt i dagens Tromsø, og da kan det kanskje være ekstra interessant å se på hva som var opprinnelsen til at vennskapskontaktene ble opprettet.

  Vennskapsbyer  
 
Kemi Finland 1940     Murmansk Russland 1972
Luleå Sverige 1950     Quetzaltenango Guatemala 1999
Anchorage USA 1969      Gaza  Palestina  2001
Zagreb Kroatia 1971      Arkhangelsk  Russland  2011

 
 

Norden - Finland, Sverige og Danmark
Det begynte allerede i 1940. Da hadde det vært krig i Europa siden 1. september 1939, og vår nabo Finland var tidlig involvert ("Vinterkrigen"). I tilknytning til krigshjelp ble det opprettet kontakt mellom Tromsø og Kemi, og denne byen ble på denne bakgrunn den aller første vennskapsbyen vår. Byen ligger i "den bottniska bågen" innerst i Bottenviken, og langs landeveien er det bare ca 11 mil til vår svenske vennskapsby, Luleå.

Det var i 1950 at Foreningen Norden hadde en slags kampanje for at de nordiske landene skulle knytte vennskapsbånd med hverandre, og resultat av denne kampanjen ble at Luleå, i Sverige og Ringkøbing i Danmark (som ikke lenger er med i vennskapsbysamarbeidet) ble vennskapsbyer til Tromsø. Fra før hadde kommunen altså Kemi. Dette var de tre første vennskapsbyene til Tromsø, og dette er de byene som vi fremdeles har god kontakt med gjennom de årlige nordiske vennskapdagene. I tillegg har det opp gjennom årene vært god forbindelse mellom "vanlige" folk i de fire byene, det være seg når det gjelder skoleklasser, sangkor, idrettslag, musikkgrupper og lignende.

De forbindelsene som er etablert i etterkant av disse, har imidlertid kommet i stand på et mer formelt grunnlag, og etter vedtak i folkevalgte politiske organer i Tromsø kommune.

(Kilde: Britt Sofie Illguth)

I forbindelse med 10-årsjubileet for vennskapsbysamarbeidet mellom Tromsø og Gaza ble det laget et jubileumshefte Tromsø - Gaza 10 år

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen