Helsetjenesten ved SMS har helt siden midten av ’80-tallet hatt en sentral rolle i det lokale HIV-arbeidet, og har gjennom dette også frontet den årlige markeringen av Verdens AIDS-dag. Dette har vært gjort på ulike måter, og denne gang har en valgt å gjøre det ved å gi ut et informasjonshefte.

Utgangspunktet for heftet, er at en ved SMS Helsetjenesten de siste årene har sett indikasjoner på at kunnskapen om HIV er nedadgående i befolkningen. Spesielt gjelder dette blant ungdom og unge voksne, der mange faktisk sier at de aldri engang har hørt om HIV, men også blant folk flest later det til å være store hull i faktakunnskapene, ikke minst knyttet til hvordan HIV smitter, og – kanskje ikke minst – hvordan HIV ikke smitter.

HIV og AIDS skaper kanskje ikke lenger de store sjokkoverskriftene i media, men sykdommen er likevel fremdeles i høyeste grad en realitet, og noe som angår oss alle. Antallet HIV-positive øker år for år, også i Norge, og hvordan en enn velger å vri og vende på det, så er kunnskap om sykdommen er forutsetning for å kunne unngå smitte.
«ABC om HIV» er et bidrag fra SMS Helsetjenestens side til å spre informasjon og øke kunnskap omkring nettopp dette. Heftet er lagt opp som en gammeldags ABC, og undertittelen sier vel det meste: «Alt du ikke visste om HIV … og enda litt til!».

For at heftet skal bredest mulig appell, har vi bevisst valgt å bruke et enkelt språk. En av intensjonene er at heftet også skal kunne brukes i undervisningssammenheng i skoler, men dette betyr ikke at det utelukkende retter seg mot yngre aldersgrupper. Heftet er både innholdsmessig og forhold til hvordan stoffet presenteres, like relevant for voksne som for ungdom. HIV kjenner ingen aldersgrense, skiller ikke mellom kjønnene, og diskriminerer ingen legninger eller religiøse overbevisninger.

Heftet kan du få ved å kontakte Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter (Søndre Tollbodgt.7, 9008 Tromsø - tlf 777 90 400), og på Verdens AIDS-dag 1.desember vil du også kunne få den på SMS Helsetjenestens stand på Rådhuset i Tromsø.