Område Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Balsfjord er aktuelt. Har du stein som du tror kan brukes, kontakt Margrethe Rabås på telefon 971 75 989 eller e-post margrethe.rabas@tromso.kommune.no.