Remiks Miljøpark AS

Renovasjon for Tromsø kommune utføres av Remiks. Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet ivaretar de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet er et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Tromsø Havn KF

Tromsø Havn er Tromsø kommunes redskap for maritim næringsutvikling. Foretaket er en selvfinansierende enhet som driver utstrakt utleievirksomhet. I tillegg til forretningsvirksomheten har Tromsø Havn KF forvaltningsansvaret for sjøområdene innenfor havnedistriktet.

Tromsø parkering AS

Tromsø parkering er kommunens parkeringsfaglige organ, og skal ivareta Tromsø kommunes administrative og forvaltningsmessige plikter og interesser i parkeringsrelaterte spørsmål. 1. januar 2013 ble selskapet organisert som aksjeselskap, som kun skal drive med offentlig parkeringsvirksomhet.

Tromsø kommunale pensjonskasse

Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte som er tilsluttet hovedpensjonsordningen er tilknyttet pensjonskassen.