Voksenopplæringas tilbud omfatter i hovedsak tre sentrale områder, norsk med samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere, grunnskole og spesialundervisning for voksne. Heldagstilbud for bosatte flyktninger der norskundervisning på Voksenopplæringa og andre kvalifiserende tiltak i regi av Flyktningtjenesten inngår.

Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud i fem fag, og mulighet til å gå opp til eksamen i disse. Undervisning gis på dagtid, og flesteparten av deltakerne er flerspråklig ungdom som ikke har grunnskole fra sitt hjemland. Voksenopplæringa har også ansvar for å vurdere realkompetanse på grunnskolenivå.

Hjemmeside

Kontakt oss

Rektor: Inger-Anita Markussen
Telefon: 77 60 52 80/ 957 81 561
E-post: voksenopplaringa@tromso.kommune.no

Adresse: Fr. Nansens plass 4, 9008 Tromsø

Undervisningsinspektører

Marianne Mo
Telefon: 77 60 52 83

May-Sidsel Øverås
Telefon: 77 60 52 86

Svein Andreas Zylla
Telefon: 77 60 52 87

Voksenopplæringas tilbud

1. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
2. Eksamensrettet grunnskole for voksne over 16 år
3. Forberedende grunnskole for voksne
4. Spesialundervisning- særlig tilrettelagt voksenopplæring
5. Logopedtjeneste