Fritidsbåter er til sport- og fritidsbruk og brukes utenfor næringsvirksomhet. Kanoer, seilbrett, gummibåt med skrog og lignende kan også leveres på mottakene til Remiks. Fartøyet må ha vært benyttet i Norge og være ferdig miljøsanert når den leveres. At båten er miljøsanert innebærer at den er fri for EE-avfall og farlig avfall slik som olje, drivstoff, spylervæske og lignende. Du kan også levere inn de miljøsanerte delene du måtte sitte igjen med.
                     
Remiks tar imot båter opp til 49,25 fot. Hvor og når du kan levere din båt avhenger av størrelsen på båten:
 
Mindre enn 15 fot:
  • Hovedanlegget på Remiks miljøpark (man-fred 08-15.30)
  • Returstasjonen på Hansnes i Karlsøy (mandag 13-18)
 
15-42,25 fot:
  • Hovedanlegget på Remiks miljøpark
  • Ta kontakt på batretur@remiks.no for å avtale leveringstidspunkt
 
Du som båteier må ha med deg et ferdig utfylt skjema til avfallsmottaket, skjema finner du her. Remiks bekrefter leveringen ved å signerer eller stemple skjemaet som du tar med deg når du drar. Deretter laster du opp skjemaet og sender det inn sammen med en søknad på Miljødirektoratets sider.

Har du spørsmål rundt denne ordningen, ta kontakt med Remiks på telefon 77 60 19 00.
 
NB! Har du en fritidsbåt med skrog av aluminium, samt kjøl og ballast i metal? Disse omfattes dessverre ikke av denne tilskuddsordningen. Remiks tar likevel imot slike båter for avfallshåndtering.