Enhetsleder: Lise Arntzen Winfeldt
lise.arntzen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 22 51/ 909 74 818
Sentralbord: 77 79 22 50
Telefon SFO:  Huldra 77 79 22 63, Draugen 77 79 22 64, Hufsa 77 79 22 65

E-post: workinnmarka.skole@tromso.kommune.no

Adresse: Stubben 36, 9016 Tromsø

Hjemmesider
Workinnmarka skole

Kort om skolen
Ved Workinnmarka skole møter du et personale som er opptatt av elevenes faglige utvikling, trygghet og trivsel. Våre hovedsatsningsområder er tilpasset opplæring og realfag. Lærerne arbeider i team for hvert årstrinn der ressurser, kompetanse, ansvar og oppgaver deles til beste for elevens læringsmiljø. Vi tar vare på våre tradisjoner: Fadderordning for de minste, miljøuke for alle, realfagsøkta "Arti førr ungan", god lesestart, Åpen dag, vårshow, sangsamlinger, uteskole og vinteraktiviteter. Vi har 360 elever i et godt utstyrt skolebygg som ligger tett opp til friområder på vestsida av Tromsøya.

SFO
SFO med ca 150 elever er delt i to baser og legger til rette for varierte aktiviteter og bruk av uteområdet.

Satsningsområder
Workinnmarka skole deltar i Høgskolen i Tromsø sitt prosjekt "Matematikk i nord" og vi er med i det statlige prosjektet "Fra ord til handling" der fokus er best mulig tilpasset opplæring for elevene.