Senter for yngre personer med demens
Senter for yngre personer med demens består av et heldøgnstilbud og et dagtilbud. Begge tilbud er lokalisert på Sør-Tromsøya sykehjem.

Heldøgnstilbud
Bogruppe ”Geitrams” er et heldøgntilbud for syv yngre personer med demenssykdom.

Folder: Demens for yngre personer

Kontakt oss

Sør-Tromsøya sykehjem
Lars Thørringsvei 28,  9006 Tromsø
Telefon: 77 79 08 80 

Bogruppe Geitrams
Telefon: 77 79 18 66

Dagtilbud

”Møteplassen” er et dagtilbud som for tiden har plass for fem yngre personer med demenssykdom, under 70 år. Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag hvor trivsel og trygghet står i fokus.

Vi holder til i moderne og godt tilrettelagte lokaler, og har åpent 3 dager pr. uke. Personalet som jobber ved ”Møteplassen” har fagutdanning og bred erfaring fra praksisfeltet.

Som bruker av dagtilbudet kan du forvente:
  • Transport til/fra etter nærmere avtale
  • Servering av minst ett næringsrikt måltid
  • Ulike aktiviteter inne og ute, hvor vi holder individuelt fokus.
  • Hverdagslige mestringsoppgaver, svømming, trim, musikk, m.m.
  • Egen bil til utflukter og turer i nærmiljøet
  • Tilbud om frisør/fotpleier om ønskelig