Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen fikk i dag se seks ulike skisser til bompengeløsninger i Tromsø. Felles for alle er at de skal finansiere nye gangveier, sykkelveier og kollektivløsninger, og begrense biltrafikken.

Samtidig ble de ulike alternativene sendt til alle gruppeledere i kommunestyret i Tromsø. 
- Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ønsker å legge til rette for en god, bred dialog. Dette er en sak de fleste i Tromsø har en mening om, og det er et bredt politisk flertall for bompenger. Nå begynner arbeidet med å finne svar på de konkrete spørsmålene folk har; hvor skal bompengene stå og hva vil det koste, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder i komiteen for byutvikling, miljø og transport i Tromsø kommune.

Bedre kollektivtilbud
Skissene viser hvordan bompengeløsninger kan finansiere tiltakene som skal gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt i Tromsø.
- Det skal bli raskere og enklere å komme seg fram i Tromsø. Bompenger skal være med på å finansiere tiltakene som skal hjelpe oss dit, blant annet et bedre busstilbud, sier Ivar B. Prestbakkmo (Sp), fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune.

Spleiselag med staten
Det er Statens vegvesen som har utarbeidet de foreløpige forslagene til bompengeløsninger i Tromsø, som en oppfølging av kommunestyrets vedtak om dette i juni.
- Det er opp til de folkevalgte å avgjøre hvilke prinsipper som skal ligge til grunn, og hva som best sikrer penger til gang-, sykkel- og kollektivtiltak. Brukerfinansiering som bompenger er en forutsetning for statens store andel i spleiselaget for bedre og enklere reiseveier i Tromsø, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Les vedleggsrapporten til Transportnett Tromsø

For mer informasjon:
Tromsø kommune, Ragni Løkholm Ramberg, komiteleder: 975 14 546
Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakkmo, fylkesråd: 901 02 556
Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, regionvegsjef: