I helga ble nordområdekonferansen Arctic Circle arrangert i konserthuset Harpa i den islandske hovedstaden.

Der deltok Tromsø kommune sin delegasjon med et arrangement kalt «We Are the Arctic – Real life stories from the Arctic». I panelet satt ordførere fra Akureyri (Island), Nuuk (Grønland), Iqaluit (Canada,) Oulu (Finland) og Longyearbyen (Svalbard).

Trakk fullt hus
Tromsø-ordfører Kristin Røymo var moderator.

- Utfordringene våre var påfallende like. Vi står ofte mellom land som vil posisjonere seg, store kapitalinteresser som vil bruke naturressursene våre og miljøinteresser som vil verne. Det er sentrum/periferi-dimensjonen. For flere av oss er det også en urfolksdimensjon. Spørsmålet er hvordan alle interesser kan bli hørt og ivaretatt, sier Røymo.

Hun er særlig fornøyd med at arrangementet trakk fullt hus.

- Vi som bor i nord har en unik styrke. Vi lever ikke her på tross av, men på grunn av Arktis. Vår kunnskap er basert på våre omgivelser. Vi vet hva det betyr å leve bærekraftig. Dette er et perspektiv som flere trenger å høre, ikke minst beslutningstakere. Skal vi påvirke debatten om Arktis, må vi delta der debatten er.

- Må snakke sammen
Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg var også fornøyd med utbyttet.

- For det første så er det å tilegne seg ny kunnskap og være tilstede på arenaer der forskning presenteres, helt sentralt for utviklingen av kommunen. Arctic Circle er en fin anledning til det. Videre er det å treffe kollegaer som er opptatt av samme utfordringer veldig nyttig. En videreutvikling av et bærekraftig samfunn i nord krever dialog og samhandling, og da må vi snakke sammen. Arctic Circle er også en fin anledning for slike diskusjoner, så ja jeg har hatt stort utbytte av turen.

Arctic Circle samler cirka 2000 deltakere fra 50 land, og ble startet etter initiativ fra tidligere president Ólafur Ragnar Grímsson. I æresstyret sitter blant annet HSH Prince Albert II av Monaco og senator Lisa Murkowski.