Tromsømarkaprosjektet og BUL Tromsø orientering tilbyr også i år det gratis tilbudet om turorientering «100 på Tromsøya», turorientering for alle i Tromsømarka.

I alt 100 poster er satt ut av orienteringsgruppa i BUL. Deltakelse er gratis og kartene laster du ned fra turorientering.no (søk i kartet og trykk på skiltsymoblet). Du kan også hente gratis kart/ hefte på rådhuset. Heftet inneholder tosidige kart klare til bruk.

Turorientering for alle_høyde_433x600_325x450.jpgKartene dekker områdene
Sør-Tromsøya, Bak-Olsen, Holtmarka, Prestvannet, Tromsøhallen, Mortensnes, Grønnåsen, Breivika/UiT, Stakkevollan, Varden og Langneshaugen.
Postene ligger i 11 områder og de ligger langs stier så kompass er ikke nødvendig. En kan sykle til alle stedene der turene starter. Til skolestart vil det trykkes opp klassesett til alle skolene på Tromsøya med alle kartene slik at dette kan brukes i gym og undervisning. Skolene bestiller ønsket antall kart fra rådhustrykk.

Registrering
Du kan «klippe» postene på turorientering.no og av de som har registrert seg og klippet minst 50 poster, trekker kommunen ut 10 gavekort på 500 kroner i en av byens sportsbutikker i desember. Frist for å ta postene i konkurransen er 1. desember.

Tilbudet er velegnet for barnefamilier, skoler, barnehager og ellers alle som vil komme seg ut i nye områder på Tromsøya. Ofte trengs et turmål for å få barn ut og postene er flott motivasjon. Vi håper flere vil oppdage nye og hittil ukjente stier og områder på Tromsøya. «Alle» kjenner lysløypa, men ikke fullt så mange kjenner de mindre stiene rundt.

Prosjektet kom i gang med støtte fra Miljødirektoratet nærmiljøsatsing, der Tromsømarkaprosjektet er ett av syv nasjonale pilotprosjekter. For fjerde år på rad er det et gratis tilbud om turorientering med "100 på Tromsøya" – og tilbudet har slått godt ann. I 2015 ble det delt ut over 4000 karthefter til skoler, barnehager og tromsøfolk. Antallet nedlastede kart via turorientering.no ble doblet fra året før til over 3000 nedlastinger.

Kontaktperson:
Henrik Romsaas
Prosjektleder – Tromsømarkaprosjektet
Telefon: 992 52 495