Oppdatert 28.04.21:

Informasjon fra 17. mai komiteen i Tromsø.  
  
Mandag 26. april hadde vi et konstruktivt møte med ordfører og smittevern overlegen.  
Regjeringens restriksjoner, sammenholdt med lokal gjennomgang av disse, resulterer i at vi dessverre heller ikke i år kan gjennomføre nasjonaldagen på tradisjonelt vis. Det vil derfor også i år bli en digital sending fra Tromsø. 
Bydelene Tromsdalen og Kroken anmodes om å gjennomføre de tradisjonelle minnemarkeringer med bekransninger. Kvaløysletta har fått godkjent en lokal bilkortesje som i fjor.  
Arrangementene som normalt gjennomføres på de ulike skolene, vil ikke kunne arrangeres i år heller. Men, vi håper på lokale initiativ, knyttet til bydeler og skoler.   
Vi kan ikke få understreket sterkt nok; smittevern må ha første prioritet på ethvert arrangement.️ En meters regelen er her ett absolutt minimum.  

De lokale arrangementene som ønskes bekjentgjort (en linje eller to), bes sendt inn innen 1. mai. Send e-post til: jacknilsen@hotmail.com  
 
17.mai programmet vil bli presentert onsdag 5. mai. 

Med hilsen
17. mai komiteen for Tromsø sentrum

17. mai-komiteen 2021:

Leder Eva Lockertsen Stenvold, Karlsøyvegen 21, 9015 Tromsø
Telefon: 48 10 73 48
E-post: eva.lockertsen.stenvold@ks.no 

Nestleder Jack Arne Giæver Nilsen, Holtvegen 23, 9012 Tromsø
Telefon: 95 14 49 02
E-post: jacknilsen@hotmail.com

Bente Holtan Openshaw, Paul Bjørviks gate 1, 9008 Tromsø
Telefon: 91 36 38 35
E-post: openshaw@online.no

Tom Strøm, Prestvannvegen 1 E, 9011 Tromsø
Telefon: 48 05 86 10
E-post: tomstrom66@gmail.com 

Ingar H. Wasbotten, Hornsundvegen 8, 9013 Tromsø
Telefon: 98 89 94 15
E-post:  ingar.wasbotten@akvaplan.niva.no 

Sigrid Vorland, Mølnenga 23, 9704 Kvaløya
Telefon: 46 79 95 00
E-post: sigrid.vorland@gmail.com 

Kent-Einar Myreng, Mellomvegen 39, 9007 Tromsø
Telefon: 99 22 77 62
E-post: kentmyreng@gmail.com

Varamedlemmer

Gerd Bjørhovde, Brinkvegen 41, 9012 Tromsø
Telefon: 91 70 92 16
E-post: gerd.bjorhovde@uit.no 

Anni Skogman, Gullsmedjordet 19, 9020 Tromsdalen
Telefon: 97 71 71 75
E-post: askogman@frisurf.no