Leder Eva Lockertsen Stenvold, Karlsøyvegen 21, 9015 Tromsø
Telefon: 481 07 348
E-post: eva.stenvold@ks.no

Nestleder Bente Holtan Openshaw, Paul Bjørviksgate 1, 9008 Tromsø
Telefon: 913 63 835
E-post: openshaw@online.no / bho@volvat.no

Jack Arne Giæver Nilsen, Holtvegen 23, 9012 Tromsø
Telefon: 951 44 902  
E-post: jacknilsen@hotmail.com

Tom Strøm, Prestvannvegen 1 E, 9011 Tromsø
Telefon: 480 58 610
E-post: fiskebua@online.no

Gerd Bjørhovde, Brinkvegen 41, 9012 Tromsø
Telefon: 917 09 216
E-post: gerd.bjorhovde@uit.no

Musikkorpsrådet
Ingar H. Wasbotten, Hornsundvegen 8, 9013 Tromsø
Telefon: 988 99 415                
E-post:  ingar.wasbotten@akvaplan.niva.no
 
Christina Karstad, Kohtvegen 14 A, 9006 Tromsø
Telefon: 951 64 693
E-post: christina@musikkorps.no