Det er nå særdeles vått og sørpete i tromsøgatene grunnet plussgrader og mye nedbør i form av regn, og det er meldt gult farevarsel i hele Troms.
 
Det er derfor vanskelige kjøreforhold i store deler av byen og kommunen, men vi er nå ute med alle maskiner og all personell for å brøyte og skrape vei og fortau, og ta unna overvann.
 
 
 
Unngå at bilen din hindrer brøyting
 
Det som er brøytemannskapenes største utfordring er biler som er forlatt i gatene på kommunalt vegareal.
 
Bilene er til hinder for mannskapene når veg og fortau skal brøytes og skrapes.
 
Vi ber deg derfor unngå å forlate bilen din på kommunalt vegareal.

De som har parkert til hinder for brøytemannskapene kan bli kontaktet og bedt om å fjerne bilen umiddelbart.

 

 Vi minner om:
  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.
  • At du parkerer slik at brøyteenheten kommer frem.
  • At du selv rydder din innkjørsel.
  • At du har forståelse for at værforholdene til tider kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.
  • At du aksepterer at vi freser/brøyter snø inn på din eiendom.
  • At du via GataMi kan du melde oss om brøytebehov og andre vesentlige veiforhold.
 
Vi minner også om at du er velkommen til å si din mening om hvordan kommunen skal møte fremtidige utfordringer omkring mer nedbør, høyere stormflo og stor snøsmelting, i forbindelse med at forslaget til «Kommunedelplan for overvann» er lagt ut på høring.

Les mer om brøyting og strøing her.