Planen skal gjelde det meste av dalen fra tindfoten til sundet.

Tromsdalen friluftsområde

Vi er avhengig av gode innspill og inviterer derfor til folkemøte der du kan mene noe om og være med å påvirke i forhold til: 
  • Hva slags friluftsområde skal Tromsdalen være? 
  • Hvilke friluftskvaliteter er særegne for Tromsdalen, og som vi ønsker å verne om? 
  • Hvilke tiltak bør kommunen utføre i Tromsdalen for å stimulere flere til å være aktive utendørs?
Det blir også gjennomført møter med en rekke interessenter, som bl.a. idretten, grunneiere, næringslivet, skolene, barnehagene, bydelsrådet og representanter for ulike brukergrupper. Alle innspill blir sammenfattet i en plan som skal politisk behandles til våren.

Tid: 15. januar, kl. 19:00 – 21:00 
Sted: TUIL Arena, 3. etg 

Har du spørsmål? Kontakt friluftsrådgiver Gjert-Henrik Vedeler på telefon 48 04 99 48.