Administrasjonen er organisert i fire avdelinger og tre staber. Alle avdelinger, enheter og seksjoner er underlagt administrasjonssjefen. Hver avdeling/stab har en avdelingsdirektør/stabssjef som har det administrative ansvaret for avdelingen/staben og seksjonene/enhetene som ligger under den.

Organisasjonskart

Virksomheter med kommunalt eierskap