Dagsentre med dagtilbud for personer med fysisk eller psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og for yngre personer med demenssykdom

Dagsenter for eldre
Dagsenter for eldre er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut og treffe andre. Dagsenter for eldre er organisert under Kvaløya hjemmetjeneste

Dagsentrene tilrettelegger sin virksomhet ut fra brukernes behov. De ulike tiltakene og arbeidsoppgavene ved dagsentrene skal fremme selvstendighet og mestring hos den enkelte bruker.