Vi tilbyr rask helsehjelp, samtaler og gruppetilbud til personer med utfordringer innenfor rus, psykiske helse og rusmiddelavhengighet som ønsker endring i eget liv. Vi tilbyr hjelp hos psykolog eller andre med kompetanse på området.

Vi gir også råd og veiledning til pårørende til brukergruppen. Dersom du ønsker å gi en bekymringsmelding i forhold til rus og psykisk helse, ta kontakt med oss. Bruk kontaktskjema under. 

Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon på siden Psykisk helse - der finner du nyttig informasjon for selvhjelp, angst, depresjon og søvnplager. Se også brosjyren Enkle råd når livet er vanskelig.

Har du akutt behov for hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller Legevakta på telefon 116 117.

Følg oss gjerne på vår Facebookside

Slik kommer du i kontakt med oss

AdresseSøndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø
E-post

Du kan henvende deg via kontaktskjemaet under. Velg det alternativet du tenker kan passe best for deg og din utfordring. Vi vil ta kontakt med deg på telefon, hvor vi kartlegger om vi har et tilbud som kan passe for deg. Vi anbefaler deg å være tilgjengelig på telefon i dette tidsrommet.

Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Henvisninger kan, dersom det er ønskelig, sendes elektronisk. Vi ber om at henvisningen sendes til Losen lavterskelsenter (ikke Sosialmedisinsk senter som tidligere).
 

Hvordan søke hjelp hos oss?

Du kan selv kontakte oss for å få informasjon om vårt behandlingstilbud. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Bruk kontaktskjemaet nederst på siden for å velge det som passer for deg.
 
Etter at du har bestilt time vil du bli kontaktet av en av oss.

Din henvendelse blir vurdert i vårt inntaksteam, og du vil få tilbakemelding når behandling kan starte. Vi vurderer meldinger som kommer inn og gjennomfører vedtak der det er nødvendig.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til deg med angst og depresjon i mild til moderat grad, samt søvnvansker, som ikke antas å ha behov for mer enn et kortvarig hjelpetilbud. Behandlingen er basert på kognitiv terapi der du tilbys veiledet selvhjelp og/eller kurs rettet mot din aktuelle problematikk. Målet med behandlingen er å redusere symptomene, samt styrke funksjonen og livskvaliteten for deg som mottar hjelp. Å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær er også et vesentlig mål.

Ettersom behandlingstilbudet innebærer aktiv deltagelse i og mellom timene er det viktig at du er motivert for dette. Du må være over 18 år, og tilbudet er gratis. Behandlingsteamet er tverrfaglig sammensatt.

RPH er ikke et egnet tilbud for problematikk av mer omfattende art, som eksempelvis psykose, personlighetsforstyrrelser, rus eller akutte kriser.

Grunnet stor pågang, samt utvikling av behandlingstilbudet, vil vår kapasitet til å ta imot nye brukere være noe redusert en periode fremover. Vi vil i første omgang tilby kurs til de som er i vår målgruppe. Du kan lese mer om våre kurs i Tilbud om kurs og samtalegrupper.

Rask rushjelp/RoP

Kurs - Rask rushjelp/ RoP
Er du motivert for endringer og ønsker en samtale med oss. Ønsker du oppfølging i påvente av behandlingstilbud? Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Behandlingsplan
Alle som går i samtaler hos oss får en behandlingsplan. Vårt behandlingsteam består av sosionomer, ergoterapeuter og psykolog.

Pårørende kan ta kontakt med oss for informasjon om tilgjengelige tilbud til psykisk syke og rusavhengige.

Ettervern: Ettervern rus i Tromsø kommune finner du i avdeling Værftet aktivitetssenter.
 
Er du i kontakt med en person som er motivert for endring og ønsker en eller flere av tilbudene under, kan du henvise til Losen lavterskelsenter.
 • Kartlegging av rusbruk. Med eller uten videre samtaler/behandling etterpå.
 • Rusmestringssamtaler til personer som står i fare for at rusbruken går ut over arbeidsliv, skole eller familie.
 • Informasjon, veiledning og bevisstgjøringssamtaler
 • Henvisning til rusbehandling
 • Oppfølging i påvente av behandlingstilbud
 • Hjelp med sin psykiske helse og har samtidig rusutfordringer.
Losen lavterskelsenter har følgende lovpålagte oppgaver: 
 • I henhold til Helsepersonelloven § 32 har all helsepersonell opplysningsplikt til Losen lavterskelsenter når det gjelder gravide som bruker rusmidler.
 • ​Er du i kontakt med personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig bør du sende en anmodning om tvang til Losen i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.
Vi vil utrede meldingen og om nødvendig sette inn frivillig tiltak eller vurdere innleggelse uten eget samtykke.

Bo-teamet

Det er opprettet et eget bo-team som skal følge opp de som har fått vedtak om midlertidig bolig via NAV. Bo-teamet er et samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Rus- og psykiatritjenesten.

Pårørendetilbud

Losen lavterskelsenter tilbyr råd og veiledning til pårørende, med fokus på egen helse og mestring. Rammene for tilbudet er 1-2 samtaler. Våren 2019 starter vi opp et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset går over fire kvelder. Du må melde deg på alle de fire kveldene. Mere informasjon om påmelding kommer.

Når et familiemedlem er psykisk syk eller sliter med rusproblematikk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende.

Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være:
 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholds relaterte problemer
Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Det kan være å snakke med fastlegen. Noen ønsker å delta på kurs i mestring av belastning, noen trenger å involvere nettverket sitt i større grad eller å være i regelmessig fysisk aktivitet.

Sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker. Ofte er de hensiktsmessig å ta kontakt med pårørendeorganisasjoner, veiledningssentre, selvhjelpsstiftelser med mere.

I Tromsø finnes en rekke tilbud og muligheter. Her kan du se ulike tilbud for pårørende i Tromsø (DOC) (PDF).

Mer informasjon på helsenorge.no/parorende

Tilbud om kurs og samtalegrupper

Kurs og gruppetilbudene har fortløpende påmelding. Når du har meldt deg på vil du bli oppringt for en kartleggingssamtale.
Introduksjonskurs i kognitiv terapi:
Selvhjelp i mestring og forebygging av angst og depresjon
 
Kursets formål
Hovedformål med kurset er å gjøre kunnskap om kognitiv metode, depresjon og angst tilgjengelig og forståelig. Kursdeltagerne får konkrete, forskningsbaserte strategier i hvordan mestre og forebygge angst og depresjon.
 
Kursets varighet
 • Kurset går over fire ganger. En samling i uken fra kl 10.00 til  12.00.
 • Vi starter opp fire kurs i 2018. Det vil starte nytt kurs hver måned fremover.
 • Det er plass til 10-15 deltakere på hvert kurs.
 • Kurset holdes i Søndre Tollbodgate 7, 2 etg.
Kontakt oss for mere informasjon
Linda K.J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181
Mona Helene Nilssen, telefon 908 08 788
Silje Trondsen, telefon 908 08 988

Påmelding
Du kan melde deg på deg via kontaktskjemaet under.
Kurskostnader: Kurset er et gratis tilbud for innbyggere i Tromsø kommune.


Behandlingsgruppe: mestring av sosial angst
Et gruppebasert behandlingstilbud for deg som har angst og uro for å dumme deg ut, bli latterliggjort, avvist eller kritisert når du skal gjøre eller presentere noe sammen med eller foran andre mennesker. Behandlingsgruppa går over 12 ganger og hver samling varer i 2,5 timer.

Oppstart: 7. februar 2019 kl 1000-1230

Behandlingstilbudet fokuserer på å forstå og mestre angsten via
 • Å være åpen om sin egen angst
 • Hva sosial angst er
 • Hva som forsterker og opprettholder angsten
 • Kartlegge hva du tenker i angstfylte situasjoner og sammen å vurdere gyldigheten av disse tankene
 • Øvelse i å mestre angstfylte situasjoner
Vil du vite mere - ta kontakt med
Linda K. J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181
 
Alle som melder seg på vil få tilbud om en kartleggingssamtale for å vurdere om dette er et tilbud for deg. I kartleggingssamtalen vil vi informerer mer om behandlingstilbudet. Vi anser det som viktig å skapet et trygt miljø for at du skal kunne arbeide med din sosiale angst. 

Kurs i mestring av belastning (KiB)
Kurs i mestring av belastning er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. Kurset går over 10 samlinger. Les hele programmet her (DOC) (PDF

Påmelding
Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Egenandel kr 600.

Vil du vite mere - ta kontakt med
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon 941 69 841

Kurs i mestring av depresjon (KiD)
Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for personer som har hatt eller har symptomer på depresjon. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Kurset går over 10 samlinger. Les hele programmet her (DOC) (PDF

Påmelding
Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Egenandel kr 520.

Vil du vite mere - ta kontakt med
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon  941 69 841