Vi tilbyr behandling til mennesker med lettere til moderate psykiske vansker, både med og uten rusutfordringer. Du må være over 18 år og bosatt i Tromsø kommune. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon om Psykisk helse på nettsiden Norsk Helseinformatikk, der finner du også nyttig informasjon for selvhjelp, angst, depresjon og søvnplager. Se også Helsedirektoratets brosjyre Enkle råd når livet er vanskelig.

Har fått vedtak om midlertidig bolig via NAV? Vårt bo-team følger opp i samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Enhet for psykisk helse og rus.

Har du akutt behov for hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller Legevakta på telefon 116 117.

Følg oss gjerne på vår Facebookside

Våre kurs og behandlingstilbud

Kurs og behandlingstilbud har fortløpende påmelding. Du kan melde deg på deg via kontaktskjemaet nederst på siden. Når du har meldt deg på vil du bli oppringt for en kartleggingssamtale.

Vi tilbyr individuell behandling i form av veiledet selvhjelp, samt ulike kurs/grupper. Samtlige behandlingstilbud er basert på kognitiv atferdsterapi. Her lærer du verktøy for å identifisere uheldige tanke- og atferdsmønstre. Ettersom behandlingstilbudet innebærer aktiv deltagelse i og mellom timene, er det viktig at du er motivert for dette.
 
Individuell behandling
Vi tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp. Dette innebærer at du jobber med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, samtidig som du jevnlig følges opp av en kognitiv terapeut på telefon i en gitt periode. Metoden er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en dokumentert effektiv behandlingsmetode. Veiledet selvhjelp innebærer at du selv jobber aktivt og strukturert, og utfordrer deg ved å gjennomføre ulike oppgaver og øvelser som programmet illustrerer.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp innen temaene
 • depresjon
 • angst
 • bekymring
 • stress
 • søvnvansker
Funn fra en rekke studier tyder på at veiledet selvhjelp har god effekt på ulike psykiske helseplager, som eksempelvis angst og depresjon. Fordelen med programmet er bl.a. at man kan jobbe hjemmefra, og man kan tilegne seg kunnskap i det tempoet som passer en selv. Målet med programmet er at personen selv skal bli sin egen terapeut, ved å tilegne seg nyttige verktøy og mestringsstrategier.

Introduksjonskurs til kognitiv terapi: Mestring av angst og depresjon

Kursets formål
Hovedformål med kurset er å gjøre kunnskap om kognitiv metode, depresjon og angst tilgjengelig og forståelig. Kursdeltagerne får konkrete, forskningsbaserte strategier i hvordan mestre og forebygge angst og depresjon.
 
Kursets varighet
 • Kurset går over fire ganger. Tirsdager fra kl 1000 til 1200
 • Det er plass til 15 deltakere på hvert kurs
 • Kurset holdes i Sjøgata 2, 1. etasje 
 • Tilbudet er gratis
Kontakt oss for mere informasjon
Linda K.J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181
Mona Helene Nilssen, telefon 908 08 788


Behandlingsgruppe: Mestring av sosial angst
Dette er et gruppebasert behandlingstilbud for deg som har angst og uro knyttet til sosiale situasjoner. Dette kan være angst for å dumme deg ut, bli latterliggjort, avvist eller kritisert. Behandlingen fokuserer på å forstå og være åpen om egen angst, å lære hva sosial angst er og hva som forsterker og opprettholder angsten. Du vil lære å kartlegge hva du tenker i angstfylte situasjoner og å vurdere gyldigheten av disse tankene.  I gruppen vil du få øvelse i å mestre angstfylte situasjoner.
 • Behandlingsgruppen går over ni ganger og hver samling varer i 2,5 timer
 • Det er plass til 8 deltakere i gruppen
 • Samlingene holdes i Sjøgata 2, 1. etasje
 • Tilbudet er gratis
Kontakt oss for mere informasjon
Linda K.J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181
Mona Helene Nilssen, telefon 908 08 788


Kurs i mestring og forebygging av depresjon 
Kurs i mestring og forebygging av depresjon er rettet mot deg som har hatt eller har symptomer på depresjon. Du vil få grunnleggende kunnskap om depresjon, og hva du selv kan gjøre for å mestre plagene, og hva du kan gjøre for å unngå tilbakefall. Deltakerne må være motiverte for å jobbe aktivt med hjemmeoppgaver mellom samlingene, for best utbytte av kurset. 
 • Kurset vil gå over seks samlinger, to timer per samling
 • To kursdager hver uke
 • Samlingene holdes i Sjøgata 2, 1. etg.
 • Planlagt oppstart høsten 2019
Kurset er under utarbeidelse, og endringer kan forekomme.

Kontakt oss for mere informasjon
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Mona Helene Nilssen, telefon 908 08 788

Nyttige lenker
Dokumentert nyttig metode for behandling og selvhjelp 
Psykologisk veiledning i selvhjelp

Kontakt oss

AdresseSjøgata 2, 1. etasje 
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø

Telefon: 915 27 690
E-post

Slik søker du hjelp hos oss

Vi ber deg lese gjennom de aktuelle tilbudene våre før du fyller ut kontaktskjema. Dersom du tenker at et av våre tilbud kan være passende for deg, fyller du ut kontaktinformasjon.
Vi kontakter deg deretter på telefon innen to uker for å gjennomføre en kartleggingssamtale. Dersom tilbudet vårt ikke er aktuelt for deg, vil vi forsøke å gi deg veiledning om andre aktuelle tilbud.

Din henvendelse blir vurdert i vårt inntaksteam, og du vil få tilbakemelding når behandling kan starte. Vi vurderer meldinger som kommer inn og gjennomfører vedtak der det er nødvendig.

Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Henvisninger kan, dersom det er ønskelig, sendes elektronisk. Vi ber om at henvisningen sendes til Losen lavterskelsenter (ikke Sosialmedisinsk senter som tidligere).

Rask psykisk helsehjelp

Vi tilbyr hjelp til deg over 18 år som har lettere vansker relatert til angst, depresjon eller søvn. Dette inkluderer panikkangst, sosial angst, nedstemthet, grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer, samt innsovningsvansker/hyppige oppvåkninger.

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre. Vi fokuserer på å redusere symptomene, samt styrke egen mestringsevne og livskvaliteten for deg som mottar hjelp. Å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær er også et vesentlig mål.

Dette tilbudet passer best til deg som har relativt nyoppståtte plager, og som ikke har gått i behandling i psykisk helsevern den senere tid. Arbeidsmetoden i Rask psykisk helsehjelp vil være lite egnet for deg med alvorlige psykiske lidelser, rusutfordringer, eller deg som står i akutte kriser.

Ved akutte kriser bør du kontakte din fastlege eller legevakt på telefon 116 117.

Rus og psykisk helse

Er du motivert for endringer og ønsker en samtale med oss. Ønsker du oppfølging i påvente av behandlingstilbud? Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Behandlingsplan
Alle som går i samtaler hos oss får en behandlingsplan. Vårt behandlingsteam består av sosionomer, ergoterapeuter og psykolog.

Pårørende kan ta kontakt med oss for informasjon om tilgjengelige tilbud til psykisk syke og rusavhengige.

Ettervern: Ettervern rus i Tromsø kommune finner du i avdeling Værftet aktivitetssenter.
 
Er du i kontakt med en person som er motivert for endring og ønsker en eller flere av tilbudene under, kan du henvise til Losen lavterskelsenter.
 • Kartlegging av rusbruk. Med eller uten videre samtaler/behandling etterpå.
 • Rusmestringssamtaler til personer som står i fare for at rusbruken går ut over arbeidsliv, skole eller familie.
 • Informasjon, veiledning og bevisstgjøringssamtaler
 • Henvisning til rusbehandling
 • Oppfølging i påvente av behandlingstilbud
 • Hjelp med sin psykiske helse og har samtidig rusutfordringer.
Losen lavterskelsenter har følgende lovpålagte oppgaver: 
 • I henhold til Helsepersonelloven § 32 har all helsepersonell opplysningsplikt til Losen lavterskelsenter når det gjelder gravide som bruker rusmidler.
 • ​Er du i kontakt med personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig bør du sende en anmodning om tvang til Losen i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.
Vi vil utrede meldingen og om nødvendig sette inn frivillig tiltak eller vurdere innleggelse uten eget samtykke.

Pårørendetilbud

Vi tilbyr råd og veiledning til pårørende, med fokus på egen helse og mestring. Rammene for tilbudet er 1-2 samtaler. Våren 2019 starter vi opp et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset går over fire kvelder. Du må melde deg på alle de fire kveldene. Mere informasjon om påmelding kommer.

Når et familiemedlem er psykisk syk eller sliter med rusproblematikk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende.

Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være:
 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholds relaterte problemer
Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Det kan være å snakke med fastlegen. Noen ønsker å delta på kurs i mestring av belastning, noen trenger å involvere nettverket sitt i større grad eller å være i regelmessig fysisk aktivitet.

Sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker. Ofte er de hensiktsmessig å ta kontakt med pårørendeorganisasjoner, veiledningssentre, selvhjelpsstiftelser med mere.

I Tromsø finnes en rekke tilbud og muligheter. Her kan du se ulike tilbud for pårørende i Tromsø (DOC) (PDF).

Mer informasjon på helsenorge.no/parorende