Satsningsområder

Personalet i Kvalsundskolen har felles planleggingsdager. Ei hovedmålsetting er å få til et nærmere samarbeid mellom de tre skolene om pedagogiske oppgaver.

Felles satsingsområder for Kvalsundskolen er:
  • IKT som kommunikasjonsmiddel for å fremme samarbeid mellom personalet og mellom elevene i enheten og mellom skole/hjem
  • Gjennomføring av antimobbeprogrammet Zero