(Assertive community treatment team - Aktivt Oppsøkende behandlingsteam)

ACT-teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune ved Rus- og psykiatritjenesten og UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn. Målgruppen til ACT-teamet er personer med alvorlig psykose og/eller bipolare lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov. De kan ha tilleggsproblemer knyttet til rusmiddelmisbruk/ruslidelse eller lett psykisk utviklingshemming. Mange er ikke i stand til å nyttiggjøre seg ordinære tilbud.

Kontakt oss

Besøksadresse: Søndre tollbodgate 9A, 9008 Tromsø
Postadresse: ACT-teamet, Postboks 1277, 9263 Tromsø


Ansatte
 

Ronny Bonilla-Sommer, sykepleier/teamleder, telefon 476 55 073
Lisa Eidsmo, spesialsykepleier, telefon 941 35 363 
Ken Sommervik, miljøterapeut, telefon 958 91 466 
Trine Pettersen, sosionom, telefon 958 73 934 
Laila Haugslett, psykiater, telefon 941 47 335
Kristian Kristiansen, erfaringskonsulent, telefon 48276153
Robert Karlsen, spesialsykepleier, telefon 941 68 155
Hanne Forelvmo Hansen, merkantil/vernepleier, telefon 958 69 351

Teamets arbeidsmetoder

  • Aktiv og oppsøkende behandlingsform.
  • Kartlegging (for eksempel psykisk/somatisk helse, rus, økonomi, funksjonsnivå).
  • Langvarig behandling og samordnede tjenester, både kommunale helse-/sosialtjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet samarbeider tett med aktuelle samarbeidspartnere.
  • Relasjons- og nettverksbygging.
  • Hjelp til mestring og strukturering av dagliglivets gjøremål f.eks for bolig, medisinering og økonomi.

Personale
Teamet er tverrfaglig sammensatt med sju stillinger: miljøterapeut, vernepleier, ruskonsulent, miljøarbeider, psykiatrisk sykepleier, merkantil konsulent, psykiater.

Nyttige lenker og dokumenter