Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Værftet aktivitetssenter

Værftet
Produksjon
Værftet kjøkkenaktivitet
Matfag
Trening Værftet
Trening
Matfag Værftet
Matfag
Værftet aktivitetssenter er et tilbud til mennesker fra 18 år med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Værftet består av et aktivitetssenter, ettervern, nettverksarbeider, Dagsjobben og Kafé 103.

Kontakt oss

Adresse: Skippergata 1C (3. etasje), 9008 Tromsø - se kart
Telefon: 913 47 492 / 902 38 660

Aktivitetssenteret
Mandag: kl. 09.00-15.00 (Unge Voksne kl. 16.00-21.00)
Tirsdag: kl. 12.00-15.00 
Onsdag: kl. 11.00-15.00  
Torsdag: Åpent for de som deltar i forhåndspåmeldte gruppeaktiviteter, eller for de som har avtaler om annen oppfølging med personalet.
Fredag: kl. 09.00-14.45

Kafé 103
Mandag - fredag: 08.30-15.00

Følg oss gjerne på Facebook

Vårt tilbud

Aktivitetssenteret skal støtte den enkelte til selv å arbeide aktivt og målrettet for bedring av eget liv. Dette gjør vi gjennom tilrettelegging av arbeidsoppgaver og aktiviteter som fremmer selvstendighet og mestring. Vi skal også motivere den enkelte med tanke på opplæring til deltagelse i ulike former for arbeid. Våre aktiviteter vil variere etter behov og etterspørsel. Samtaler, råd, veiledning og sosialt fellesskap vektlegges som en viktig del av tilbudet. Utenom vår drift har avdelinger i Rus- og psykiatritjenesten gruppetilbud på kveldstid. Selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner kan også benytte seg av våre lokaler.

Vi tilbyr blant annet:
 • Sosialt fellesskap og deltakelse i aktiviteter.
 • Varmlunsj mandag kl. 12.00.
 • «Unge voksne», et gruppetilbud for aldersgruppen 18–35 år. Hver mandag kl. 16.00-21.00 og onsdag kl. 11.00-15.00.
 • TIL Gatelag, frokost i kantina på Alfheim etterfulgt av trening i Skarphallen. Onsdag kl. 10.00-12.30 og fredag kl. 10.00-12.30. To ganger i året deltar vi på Nasjonal Gatelagsturnering ulike steder rundt i landet.
 • Turgruppa, en friluftsgruppe hver tirsdag.
 • Treningsgruppe på Feel 24 torsdager klokken 11.00-12.00.  
 • Kreative grupper med kunstterapeut torsdager klokken 12.00-15.00.
 • Individuell jobbstøtte (IPS), et samarbeid mellom Værftet og NAV. IPS er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.
 • Datamaskiner med tilgang til internett og skriver.
 • Ukeavslutning fredag fra kl. 13.00. Gratis kaffe og litt tilbehør.
 • Allmøte for brukere og ansatte kl. 13.00 siste fredag i hver måned.
 • Samtrening - en mulighet for samtrening på Feel 24 med andre brukere av Værftet, samt et personal hvis tilgjengelig.

Dersom en omvisning eller mottakssamtale ønskes må dette avtales med personalet på aktivitetssenteret. Kontakt oss på tlf. 913 47 492.

Dagsjobben

Har du behov for snømåking eller hjelp i hagen?
DagsJobben er en småjobbsentral som tar på seg forskjellige arbeidsoppdrag. Vi tar på oss oppdrag både fra kommunale enheter, næringslivet i byen og fra private.
 
Det siste året har vi arbeidet med ulike ting, blant annet har vi laget hundehus, malt pumpestasjoner, vedlikeholdt grøntarealer og ryddet i private hager.
Vi kan utføre små snekkeroppdrag, som for eksempel å reparere gjerder etter vinteren.
 
DagsJobben er en småjobbsentral for mennesker som lever med rusutfordringer. Mandag, tirsdag og onsdag er vi åpen. 
 
Hvis du ønsker å jobbe for DagsJobben kan du bare møte opp i Kafè 103 i Grønnegata kl. 09.00 eller kontakt oss på telefon.
 
Har du et passende oppdrag til oss? Ring oss for en uforpliktende samtale.
 
Arbeidsleder: Odd-Harald Eriksen
Telefon: 902 16 832
 
Ta gjerne kontakt med oss på e-post

Kafé 103

Vi driver tjenesten Kafé 103 for rusavhengige. Kaféen finner du i Grønnegata 103. Denne er åpen mandag til fredag kl 08.30-15.00. Middagsservering tirsdag og onsdag fra kl.12.00-14.00.

Telefon Kafè 103: 477 02 456

Nettverksarbeider

Vi skal bidra til at du til enhver tid får tilrettelagte tjenester fra rette instanser. Dette forutsetter nært samarbeid med blant annet NAV. Vi jobber med diverse problemstillinger innenfor arbeid og sysselsetting, fritidsaktiviteter, utilfredsstillende nettverk, manglende sosial ferdigheter, bolig og økonomiske problemer. Du kan ta kontakt med vår nettverksarbeider, eller samarbeidspartnere kan hjelpe deg med henvisning.

Nettverksarbeider Mervi Salo
Telefon: 916 90 742

Ettervern

Team ettervern bistår mennesker som har kort eller lang rushistorie, og som ønsker hjelp til å leve et rusfritt liv. Å leve et liv uten videre misbruk av rusmidler kan oppleves som svært utfordrende, og noen kan ha behov for hjelp og støtte på veien.

Team ettervern tilbyr individuell oppfølging ut fra den enkeltes behov og interesser. Teamet jobber med individuell oppfølging, for å opprettholde rusfrihet frem til hverdagslivet er stabilt. Det legges vekt på tema som arbeid/aktivitet, bolig, økonomi og rusfritt nettverk. En vektlegger også tema som gir grunnlag for økt velvære og trivsel i hverdagen, som fysisk aktivitet, kosthold, søvn og hvile. Tilbudet er frivillig, og basert på tillit og egeninteresse hos bruker.

Hege Monja Istad
​Telefon 404 36 492

Anne-Grete Monsen
Telefon 404 36 491

Nyttige lenker og dokumenter

Les også: