For barn og ungdom
Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn og unge 0-20 år som bor eller oppholder seg i kommunen.

Åpningstid helsestasjoner for barn
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Mere informasjon - se under den enkelte helsestasjon

Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten