For å begrense antall besøkende i Jordmortjenesten er partner velkommen på første konsultasjon,samt konsultasjon i uke 36. Om du har andre behov kan du snakke med jordmor når du møter henne.

Vi holder til på Sentrum helsestasjon. Her vil omsorgen gjennom svangerskapet bli tilpasset ditt behov, og foregå i samarbeid mellom din fastlege og jordmor.

Vi tilbyr samtale, råd og veiledning om forberedelse til fødsel, amming, det å bli foreldre, familieplanlegging og valg av prevensjon.

På grunn av koronasituasjonen, tilbyr vi ikke amme- og fødselsforberedende kurs.

Kontakt oss – timebestilling

Besøksadresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)
Åpningstid: Mandag til fredag klokka 08:30-14:30 

Timebestilling
Ta kontakt så tidlig som mulig etter at du har vært hos din lege første gangen, slik at du kan få oppfølging fra svangerskapsuke 12–16. Du vil få svar på din henvendelse i løpet av en uke.
 
Timebestilling gjøres på e-post timetiljordmor@tromso.kommune.no
 • Husk å oppgi fødselsdato (ikke personnummer), beregnet termindato, telefonnummer og adresse når du bestiller time.
 • Ikke send sensitiv informasjon, spørsmål av privat karakter eller andre opplysninger i e-posten.
 • Ved akutte hendelser ta kontakt med fastlege, legevakt eller fødeavdelingen (etter svangerskaps uke 24).
 • E-poster besvares av sekretær i løpet av en uke.
Terminbekreftelse sendes kun per post. Oppgi termindato ved henvendelse vedrørende terminbekreftelse.

Svangerskapskonsultasjonene

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med åtte konsultasjoner. I Tromsø kommune har vi tilbud om livsstilssamtale i uke 14–16 hos jordmor. Bestill gjerne time etter første konsultasjon hos fastlege.

Konsultasjonene:
Uke 8 – 10 Lege
Uke 14 – 16  Jordmor
Uke 18 – 20 Tilbud om ultralydscreening på UNN
Uke 24 – 25 Jordmor/ lege for blodprov hos Rh Neg
Uke 28 – 29 Lege
Uke 32 – 33 Jordmor
Uke 36 – 37 Jordmor
Uke 38 – 39 Lege
Uke 40 – 41 Jordmor

Går du 7–9 dager over ultralydtermin, henvises du fødepoliklinikken UNN, og følges videre der.
Informasjon om Rutine for ultralyd

Aktuelle tema for samtalen

Samtalen er tilpasset individuelle behov og med fokus på normale forandringer
 • Fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med svangerskapet
 • Egenomsorg
 • Tidligere erfaringer og levevaner som kan påvirke svangerskapet
 • Arbeidssituasjonen
 • Fødselsforberedelse og informasjon om oppfølging etter fødselen
 • Fødsels- og ammeforberedelser
 • Informasjon om barseltiden
Ved hver konsultasjon kontrolleres urin, blodtrykk og barnets tilvekst. Etter uke 36 undersøkes også barnets leie.

Ta med til hver konsultasjon hos jordmor
 • Urinprøve
 • ​Helsekort for gravide
 • Blodprøvesvar fra ditt legekontor

Anbefalte undersøkelser og prøver ved første konsultasjon hos lege i første trimester:

 • Blodtrykk
 • ​Urinprøve
 • Hepatitt B-status, hiv, Syfilis, Hemoglobin og Serumferritin (måles før utgangen av uke 15)
 • Blodtype, immunisering, blodtypeantistoff
 • Førgravid vekt for å beregning av kroppsmasseindeks (KMI)
Vedrørende Rhesus D negativ:
Dersom du er Rh D negativ vil det i svangerskapsuke 24 tas en ny blodprøve av deg, og i denne prøven vil det være mulig å se ditt barns (fosterets) RhD type. Svaret på denne prøven sendes din fastlege. Viser den blodprøven at barnet i magen er RhD negativt trenger man ikke profylakse. Viser prøven at barnet er RhD positivt vil du får to injeksjoner som kan forebygge immunisering. Den første gis omkring svangerskapsuke 28, og den andre gis etter fødsel på fødeavdeling. Per i dag er det ikke mulig for jordmor her i Tromsø å sjekke blodprøvesvar eller gi anti D, disse oppgavene utføres hos fastlegene. Ta gjerne med deg blodprøvesvar også til jordmor.

Ny rutine for RhD-typing i svangerskap

Om du har vært innlagt sykehus i utlandet de seks siste månedene skal du også screenes for MRSA. Dette gjøres hos din fastlege.

Ammeinformasjon

Se presentasjonen Ammeskolen for mere informasjon.

Fødselsforberedende informasjon