Helsestasjonstjenesten jobber for helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0-6 år. Vi skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Har barnet ditt behov for fysioterapi?
Barn opp til 12 år som trenger fysioterapi kan få hjelp fra Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0- 18 år. Helsesykepleier setter opp time hos fysioterapeut ved behov.
 

Faste helseundersøkelser 0-5 år

Alle familier med barn fra 0–5 år kan få konsultasjoner og kontroller i helsestasjonsprogrammet. Konsultasjonene skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse hos foreldre og barn. På denne siden finner du en oversikt over temaene for konsultasjonene. Du kan også laste ned brosjyrer for de ulike temaene.

7-10 dager: Hjemmebesøk
Tema: Barnets helse, utvikling og livsvilkår
  • Barnejournal
Brosjyrer, videoer og nyttige lenker: 
4 uker: gruppekonsultasjon
Tema: Samspill, regulering. Vold, overgrep og omsorgssvikt 6 uker: individuell konsultasjon hos lege på helsestasjonen
Tema: Somatisk undersøkelse og samtale

7 uker: individuell konsultasjon
Tema: Familien og foreldrerollen. Vaksinering. EPDS-kartlegging. 3 måneder: individuell konsulasjon
Tema: Kommunikasjon, samspill og regulering. Vaksinasjon. 4 måneder: gruppekonsultasjon
Tema: Ernæring
5 måneder: individuell konsultasjon
Tema: ernæring, samspill, regulering og tannhelse, vaksinasjon.
6 måneder: individuell konsultasjon
Tema: sosiale medier, ernæring, språk og lek.
6 måneder: individuell konsultasjon hos lege på helsestasjonen
 Tema: somatisk undersøkelse og samtale.
 
8 måneder: individuell konsultasjon
Tema: ulykkesforebygging, samspill/tilknytning, oppstart i barnehage.
10 måneder: individuell konsultasjon
Tema: språk, lek og samspill. Rusmiddelbruk.
  • Barns opplevelse av voksnes rusmiddelbruk (brosjyre)
12 måneder: individuell konsultasjon hos helsesykepleier
Tema: Positiv regulering av adferd. Bevegelsesutvikling. Vaksinasjon.
 
12 måneder: individuell konsultasjon hos lege på helsestasjonen
Tema: somatisk undersøkelse og samtale
 
15 måneder: individuell konsultasjon
Tema: samspill, språk, uttrykk og følelser. Kosthold og måltidsvaner. Vaksinasjon.
 
18 måneder: individuell konsultasjon
Tema: foreldrerollen.
 
2 år: indidivuell konsultasjon
Tema: språkutvikling. Seksuell utvikling og adferdsregulering. Skjermbruk. Fysisk aktivitet.
4 år: individuell konsultasjon
Tema: språkutvikling, motorisk utvikling, seksuell utvikling. Adferdsregulering og skjermbruk.

Kvaløysletta helsestasjon

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 776 04 870
E-post 

Åpningstid
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Avdelingsleder: Mary Line Mikalsen
Telefon: 901 23 812

Langnes helsestasjon

Adresse: Sildrevegen 2, 9016 Tromsø
Telefon: 77 79 18 70
E-post 

Åpningstid
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Avdelingsleder: Ann Merete Bremnes 
Telefon: 404 48 278

Sentrum helsestasjon

Adresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)
Telefon: 911 79 230
E-post 

Åpningstid 
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Avdelingsleder: Linda Dale 
Telefon: 404 48 284

På sentrum helsestasjon er det også svangerskapskontroller. 

Stakkevollan helsestasjon

Adresse: Utsikten, 9018 Tromsø
Telefon: 77 60 47 60
E-post 

Åpningstid 
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Avdelingsleder: Siv Gundersen 
Telefon: 404 48 281

Tromsdalen/Kroken helsestasjon

Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen
Telefon: 77 60 49 70
E-post 

Åpningstid
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Avdelingsleder: Gøril Ottarsen
Telefon: 404 48 277

Familiens hus med Åpen barnehage

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Åpen barnehage er et møtested for barna (0-6 år) og deres foreldre/omsorgspersoner.