Satsningsområder

Skolens utviklingsplan fra 2015-2017 har Realfagskommuneprosjektet, Læringsmiljø og Regning som hovedsatsningsområder. Her jobber vi aktivt både i personalet og ut i klasserommene med mål om en aktiv, engasjerende og variert undervisning.