Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Postadresse: Tromsø kommune, Servicetorget, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Enhetsleder Marlene Uvsløkk
Telefon: 950 89 133
E-post: marlene.uvslokk@tromso.kommune.no

Her er en oversikt over ansatte i Servicetorget

Åpningstider

Mandag - fredag kl 12:00-15:00, på telefon 08:00-15:45 (Vintertid: 15. september-14. mai)

Mandag - fredag kl 12:00-14:30, på telefon 08:00-15:00 (Sommertid: 15. mai - 14. september)

Det er også mulighet å booke time tirsdag til tordag mellom klokka 09:00 og 11:00. 
Ta kontakt på telefon 77 79 00 00 for å booke tidspunkt.  

Hva kan jeg få hjelp med?

Vi hjelper deg med informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir også veiledning på flere tjenesteområder. Servicetorget har høy kompetanse på kommunens organisasjon og henviser deg til riktig instans hvis tjenesten gis fra andre virksomheter.

Har du et spørsmål? Se oversikt over ofte stilte spørsmål i avsnittet under. 

Servicetorget gir informasjon om blant annet

 • Bygge- og delesaker
 • Karttjenester
 • Boligtjenester; bostøtte og startlån
 • Omsorgstjenester
 • Barnehage- og skoletjenester
 • Tekniske tjenester, bl.a. renovasjonstjenester
 • Kommunale avgifter
 • Etablererprøven
 • Kunnskapsprøven
 • Kulturtjenester
 • Utleie av møterom på plan 1 i Rådhuset
 • Legater og fond

Servicetorget har også søknadsskjemaer til kommunens tjenester. 

Servicetorget saksbehandler disse tjenestene

Driftskoordinering
Funksjoner knyttet til generell drift av rådhuset.

 • IT har ansvar for AV-utstyret på rådhuset

Trykkeri og postsentral
Trykkeritjenester for hele kommunebedriften. Postsentral for rådhuset. Lokalisert til plan 1 i rådhuset. 

Rådhuskantina
Kantine for ansatte på rådhuset. Den er også åpen for publikum.

Vakttjeneste

 • Vekter 906 27 700

Utlån av rådhuskantina til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner og lag kan låne rådhuskantina gratis på hverdager mellom kl 1400 og 1545.

Frivillige organisasjoner som ønsker å låne kantina sender en e-post til uteieavmoterom@tromso.kommune.no. Du må oppgi dato og tidspunkt, type arrangement, kontaktperson og ca. antall deltakere.

Kantinekjøkkenet og utstyr kan ikke benyttes. Kaffe og engangskopper kan tas med. Det er også mulig å bestille kaffe og lett servering på forhånd dersom det er ønskelig.  Send en e-post til kantina.radhuset@tromso.kommune.no eller ta kontakt på telefon 901 89 486.

Utleie etter ordinær åpningstid
Servicetorget ordner med booking av kantine eventuelt foajeen og vakthold dersom leien går ut over ordinær åpningstid. Vakthold inntil tre timer koster kr 1500. Videre betales det kr 500 for hver påbegynte time ut over de tre timene.

Hvis utleie på ettermiddag/ kveldstid skal være permanent må også renhold (kr 450) beregnes inn i prisen. 

For spørsmål kontakt oss på telefon 77 79 00 00.

Legater og fond