Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Postadresse: Tromsø kommune, Servicetorget, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Enhetsleder Marlene Uvsløkk
Telefon: 950 89 133
E-post: marlene.uvslokk@tromso.kommune.no

Her er en oversikt over ansatte i Servicetorget

Åpningstider

Mandag - fredag kl 12:00-15:00, på telefon 08:00-15:45 (Vintertid: 15. september-14. mai)

Mandag - fredag kl 12:00-14:30, på telefon 08:00-15:00 (Sommertid: 15. mai - 14. september)

Det er også mulighet å booke time tirsdag til tordag mellom klokka 09:00 og 11:00. 
Ta kontakt på telefon 77 79 00 00 for å booke tidspunkt.  

Hva kan jeg få hjelp med?

Vi hjelper deg med informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir også veiledning på flere tjenesteområder. Servicetorget har høy kompetanse på kommunens organisasjon og henviser deg til riktig instans hvis tjenesten gis fra andre virksomheter.

Har du et spørsmål? Se oversikt over ofte stilte spørsmål i avsnittet under. 

Servicetorget gir informasjon om blant annet

 • Karttjenester
 • Boligtjenester; bostøtte og startlån
 • Omsorgstjenester
 • Barnehage- og skoletjenester
 • Tekniske tjenester, bl.a. renovasjonstjenester
 • Kommunale avgifter
 • Etablererprøven
 • Kunnskapsprøven
 • Kulturtjenester
 • Utleie av møterom på plan 1 i Rådhuset
 • Legater og fond
 • Digital veiledning

Servicetorget har også søknadsskjemaer til kommunens tjenester. 

Servicetorget saksbehandler disse tjenestene

 

Legater og fond