914.81
Schøning, Gerhard
Forsøg Til de Nordiske Landes, Særdeles Norges, Gamle Geographie, hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle Grændser og Strekning, Indbyggernes Oprindelse, Landenes Ælde, samt andre saa vel Geographiske som Politiske Omstændigheder undersøges af G.S., Rector i Trondhjems Skole, og Medlem i det Kongl. Danske Selskab til Historiens og Sprogets Forbedring.
Kbh., Det Kgl. Danske Selskab, 1751.

Neppe Tromsøya, men dog....
Utdrag fra teksten
 

914.843
Pontoppidan, Christian J.
Geographisk Oplysning til Cartet over det nordlige Norge i tvende Afdelinger. Uddragne af de bedste til Cartet brugte locale Efterretninger.
Kbh., Schultz, 1795.
Utdrag fra teksten
 

914.81
Bing, Lars Hess*
Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island og Færøerne, samt Grønland, efter ældre og nyere Trykte og haandskrevne geographiske, chorographiske, topographiske, statistiske Skrivter, Afhandlinger og Efterretninger, saavelsom ved Brevvexling og ellers erholdte Oplysninger, forfattet i alphabetisk orden.
Kiøbenhavn, 1796.
 

914.845
Rathke, J
J. Rathkes Reise i Aarene 1800, 1801 og 1802 langs Norges Kyster. Tromsø Amt. Tromsø, Tromsøposten, 1899.
s. 17-18

914.81
Buch, Leopold von (1774-1853)
Resa igenom Norrige åren 1806, 1807 och 1808; jemte ett bihang ur Hausmanns Resa genom Skandinavien åren 1806 och 1807, en Tabell öfver Norriges Befolkning år 1801 samt Författarens Rese-charta ifrån Christiania till Nord-Cap. Ifrån Tyskan. Sth., Strinnholm & Haeggström, 1814.
s. 194-209
Interessant

914.8
[Grosse, Carl Friedrich August] (1768-1847)
Reise nach dem hohen Norden durch Schweden, Norwegen und Lappland. In den Jahren 1810, 1811, 1812 und 1814. Von ( Eduard Romeo, Graf von) Vargas Bedemar. Zweyter Band. Frankfurt a. Main 1819.

Tysk legesønn og eventyrer med påtatt grevenavn. Endte i København som sjef for det Naturhistoriske museum. Reiste til Norge som kong Fredrik VI's utsending for å studere gruveforholdene.

Utdrag fra teksten

914.81
Falsen, Christian Magnus
Geographisk beskrivelse over kongeriget Norge, og Udsigt over dette lands ældste hsitorie og forfatning, som en Indledning til Norges udførligere historie. Chra. 1821.
s. 87-88

914.8091
Zetterstedt, Johan Wilhelm (1785-1874)
Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker Förrättad år 1821. Andra delen. Lund, 1822. s. 89-95.

914.8
Brooke, Arthur de Capell (1791-1858)
Travels through Sweden, Norway, and Finmark to the North Cape, in the summer of 1820. London, Rodwell and Martin, 1823.
s.291-3oo.

914.8
Schubert, Friedrich Wilhelm von
Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finland och Ingermanland, Åren 1817, 1818 och 1820. 3. bandet. Sth., Scheutz, 1825.
Utdrag fra teksten

914.8
Blom, Gustav Peter (1785-1869)
Bemærkninger paa en Reise i Nordlandene og igjennem Lapland til Stockholm, i aaret 1827. Af GPB, Byfoged i Drammen og Hoved-Matriculerings-Kommisair. Første hæfte. Nordlandene. Chra., R. Hviid, 1830.
s. 278-
Meget interessant bok.

914.843
Kraft, Jens
Det nordenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet. Chra., 1835.
Meget interessant bok med et vell av opplysninger. Tromsø nevnt flere steder.
s. 441-51.

914.8091
Marmier, Xavier (1809-1892)
Brev nordfrå. Tromsø, UBTØ, 1997. Utvalg fra "Lettres sur le Nord", første gang utgitt i 1840.
s. 38-50.

Marmier, Xavier (1809-1892)
Lettres sur le Nord. Danemark, Suède, Norvège, Laponie et Spitzberg. Paris, Delloye, 1840.
2 b. i ett.
Bind 2, s. 72-92.

914.8
Marmier, Xavier (1809-1892)
Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche, commandée par M. Fabvre, lieutenant de Vaisseau; publiés par ordre de Roi sous la direction de M. Paul Gaimard, président de la Commission scientifique du Nord.
s. 137-48

914.843
Lund, N.
Reise igjennem Nordlandene og Vestfinmarken i sommeren 1841. Chra., Guldberg & Dzwonkowski, 1842.
s. 7-17 En grundig gjennomgang av byens beskaffenhet

914.843
Siljeström, P.A.
Anteckningar och Observationer rörande Norrige, i synnerhet de nordligaste delarna af detta land. Norrköping, Östlund & Berling, 1842.
s. 126-27.

914.81
Mügge, Theodor *
Skizzen aud dem Norden. Hannover, Kius, 1844. 2 b.
b. 2: s. 366- 76

914.843
[Matthews, George]
Rough notes of a "Lark" among the fiords and mountains of the north. Printed for private circulation. Belfast, Finlay, 1845.
s.41-43 Bl.a. om rypejakt på øya.
Skannet originalutgave

914.8
Schmidt, Eduard Oskar
Bilder aus dem Norden.. Gesammelt auf einer Reise nach dem Nordcap im Jahre 1850 von E.O.S. Jena, Mauke, 1851.
s. 98-103

914.8
Hurton, William
A voyage from Leith to Lapland; or, Pictures of Scandinavia in 1850. 2.nd & rev. ed. London, Bentley, 1852.
s. 255-66.

914.8
Forbes, James D.
Norway and its glaciers visited in 1851; followed by journals of excursions in the high alps of Dauphiné, Berne and Savoy. Edinburgh, Black, 1853
S. 68-74.

914.81
Aunet, Leonie d' (1820-79)
En pariserinnes reise gjennom Norge til Spitsbergen anno 1838. Oslo, Asch., 1968. Originaltittel: "Voyage d'une femme au Spitzberg". Paris 1854.
s 59-61

914.8
Parlatore, Filippo
Viaggio per le parti settentrionali di Europa. Fatto nell' anno 1851 da. F. P. Parte prima. Narratione del viaggio con una carta geografica in rame. Firenze, Le Monnier, 1854.
s. 309-15.

914.8
Brace, Charles Loring
The Norsefolk; or, A visit to the Homes of Norway and Sweden. N. Y., Scribner, 1857.
s.

914.81
[Clark, JohnWillis]
A long vacation ramble in Norway and Sweden. By X and Y, (two unknown quantities.) Cambridge, MacMillan, 1857. Medforfatteren var Joseph William Dunning.
s.40-42
Fornøyelig

914.81
Énault, Louis
La Norvége. Paris, Hachette,1857.
S 400-412
Ser interessant ut.

914.81
Metcalfe, Frederick
The Oxonian in Norway; or, notes of excursions in that country. 2. rev. ed. London, Hurst & Blackett, 1857
s. 249-54 Er Tromsøfolk mer opplyste enn trøndere?

Biblioteket har også norsk oversettelse fra 1967.

914.81
Mehwald, Fr.
Nach Norwegen! Leipzig, Lorck, 1858.
s. 134-36

914.8091
Taylor, Bayard
Nordisk resa. Sommar- och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Sth., Berg, 1859.
Utdrag fra teksten

På s. 222-25 er det fra sameleiren i Tromsdalen.

Biblioteket har også tysk utg. fra 1858.

Keller, Gerhard
Een Zomer in het Noorden. Tweede Deel. Arnhem, Thieme, 1860.
s.35-48

914.81
Williams, W. Mattieu
Through Norway with a knapsack. 3rd ed. London, Smith, Elder & co, 1860.
s. 103-10, 133-40

914.81
Vogt, Carl
Nord-Fahrt, entlang der Norwegischen Küste, nach dem Nordkap, den Inseln Jan Mayen und Island, auf dem Schooner Joachim Hinrich unternommen während der Monate Mai bis Oktober 1861 von Dr. Georg Berna, in Begleitung von C. Vogt, H. Hasselhorst, A. Greszly und A. Herzen. Frankfurt a.M., Jügel, 1863.
s.156-75, mest om samer.

914.8
Scharling, Henrik
En Sommer i Norge. Fra Christiania til Finmarken. Kbh., Reitzel, 1867.
s. 116-28 Fra en ukes opphold i byen.

914.843
Bang, Thorkil Berg
Landmålerliv i Finmarken. Kra., Mallings, 1873
s. 75- 83.

914.845
Beskrivelse af Tromsø amt efter de i anledning af ordningen af forholdet mellem flytlapperne og de fastboende i aarene 1869, 1870 og 1872 udførte krokeringer m.m. Kra., Den geografiske Opmaaling, 1874.
s. 154-56.

914.843
Friis, Jens Andreas
Hans Majestæt kong Oscar IIs reise i Nordland og Finmarken aar 1873.Kra., Mallings, 1874.
s. 36-47 Kongebesøk i byen 48-54 Sameleiren

914.843
Janson, Kristofer
Skildringar fraa Nordland og Finnmorki. Bergen, Giertsen, 1874.
s. 25-33, 44-45. Mest fra sameleiren.

914.8
Knorring, Oscar von
Genom Lappland, Skåne och Seeland. Reseskildringar. Sth., Norstedt, 1874.
s.123-25

914.81
Leclercq, Jules
Voyages dans le Nord de L'Europe. Un tour en Norvége. Une promenade dans la mer glaciale (1871-1873). Tours, Mame, 1875.
s. 259-67, 277-78, (Tromsø) 268-76 (sameleiren)

914.81*
Norway. Illustrated handbook for travellers. Chra., Chr. Tønsberg, 1875.
s. 414-15

914.8
Hartung, Georg
Fahrten durch Norwegen und die Lappmark. Von G.H. und Albert Dulk. Stuttgart, Kröner, 1877.
s. 117-26.

914.845
Kent, S. H.
Within the Arctic circle. Experiences of travel through Norway, to the North Cape, Sweden, and lappland. B.1. London, Bentley, 1877.
s. 78-82, 141-72. Siste del med et besøk i sameleir.

914.81
Williams, W. Mattieu
Through Norway with ladies. London, Stanford, 1877.
s. 81-102

914.8
Zschokke, Hermann
Reisebilder aus dem Skandinavischen Norden. Wien, Braumüller, 1877.
Kopi s.331-340.

914.81
Kennedy, Alex. W. M. Clark
To the Arctic regions and back in six weeks. Being a summer tour to Lapland and Norway. With notes on sport and natural history. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1878.
s. 186-92 (Tromsø), 205-19 (Sameleiren på Kvaløya)

914.81
Caton, John Dean
A summer in Norway; with notes on the industries, habits, customs and peculiarities of the people, the history and institutions of the country, its climate, topography and productions. Also, an account of the red-deer, reindeer and elk. 2.ed. Chicago, Jansen, McClurg & co., 1880.
s. 108-09 (Tromsø), 212-47 (om sameleiren i TRD og om rein), 247-50 (Tromsø)

914.846
Morrice, F. L. H.
The Nightless North. A walk across Lapland. Cambridge, Jones & Piggott, 1881.
s. 24-39. Meget engelsk beskrivelse av byen.

914.843
Sommier, Stephen
Viaggio in Norvegia ed in Lapponia. Per S.S., Socio della Sezione di Firenze. Torino, Candeletti, 1881.
s. 13-20

Særtrykk fra "Bollettino del Club Alpino Italiano", nr. 45, 1881.

914.843
Kæchlin-Schwartz, Alfred
Un touriste en Laponie. Le soleil de minuit - Karasjok - Les lapons - Le fjeld . Paris, Hachette, 1882.
s. 31-38

914.81
Nielsen, Yngvar
Rundt Norge. Fra Tistedalen til Jakobselven. Efter tegninger av Ludvig Skramstad og flere andre kunstnere. Seksti illustrationer i træsnit. Kra., Mallings, 1882.
s. 95 og 98.

914.8
Du Chaillu, Paul B. (1835-1903)
Midnattssolens land. Sommar- och vinterresor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. B. 2. Örebro, Lindhska bokhandeln, 1883.
Utdrag fra teksten

914.81
Lovett, Richard
Norwegian pictures drawn with pen and pencil. Containing also a glance at Sweden and the Gotha Canal. London, Religious Tract Society, 1885.
s. 64-66

914.846
Tromholt, Sophus
Under nordlysets straaler. Skildringer fra lappernes land. Kbh., Gyldendalske, 1885.
28-30

Biblioteket har også engelsk utg. i 2b. fra 1885.

914.81
[Crompton-Roberts, Violet]
A jubilee jaunt to Norway. By three girls. London, Griffith, Farran, Okeden & Welsh, 1888
s. 49-54. Bare fra sameleiren.

914.8
Kimball, Edwin Coolidge
Midnight sunbeams or Bits of travel through the land of the Norseman. Boston, Cupples and Hurd, 1888.
s. 113-15 (om Tromsø), 137-44 (Om sameleiren)

914.8
Krauss, Ferdinand
Von der Ostsee bis zum Nordcap. Eine Wanderung durch Dänemark, Norwegen und Schweden, mit besonderer Rücksicht auf Kunst- und Kulturgeschichte, Sage und Dichtung.
Neutitschein, Hosch, 1888.
s. 773-80 Interessant del om samene; s. 781-m.fl

914.8091
Bayer, Th. Von
Ûber den Polarkreis. Leipzig. Brockhaus, 1889.
s. 165-70.

914.843
Adelsköld, Claes
En resa till Nordkap. Verklighet och dikt skildrad i bref från bror "Pirre" till syster "Annika". Sth., Høkerbergs, 1890.
s.66-74

914.844
Breien, Reinh.
Minder fra Nordland. Skien, Melgaard, 1891.
s.79-82

914.8
Güszfeldt, Paul
Keiser Wilhelm II's reiser i Norge i aarene 1889 og 1890.
Chra., Cammermeyer, 1891.
s. 232-33, 248-52

Biblioteket har også tysk utg.

914.81
Calas, Théophile
Au Cap Nord (aller et retour). Paris, Fischbacher, 1892.
s. 172- 95 Byen og sameleiren i Trd.

914.8
Ginisty, Paul
De Paris au Cap Nord. Notes pittoresques sur la Scandinavie. Paris, Rouam, 1892.
s.

914.843
Tinseau, Leon de
En Norwége. Paris, Boulanger, 1893.
s. 67-76 Mest om samer.

914.81
Eckerth, W.
Auf der Fahrt zum Nordkap. Reisebilder aus Norwegen. Prag, Dominicus, 1894.
s. 129-30

914.81
Passarge, L.
Sommerfahrten in Norwegen. Reiseerinnerungen, Natur- und Kulturstudien. Bind 1.
3. durchgesehene aufl. Leipzig, Elischer Nachfolger, u.å.
Basert på reiser i 1877, 78, 80 og 1893.
s. 251- 57 Byen og sameleiren.

914.8091
Peel, Helen
Polar gleams. An account of a voyage on the yacht "Blencathra". London, Arnold, 1894.
s. 14-20., 128-31

914.81
Cohn, Paul
Im Norden. Erinnerungsblätter. Wien, Steyrermühl, 1895.
s.46-50

914.81
Diricks, C. F.
Journal. Dagbog holden ombord i "Falken" 1869. Chra., Asch., 1895.
s. 124-27.

914.845
Tourist Guide to the Lofoten islands, Raftsund, the Vesteraalen islands and through the most picturesque fjords to Tromsø. Trondheim, Vesteraalen Steamship company, 1896.
Boken har parallelltekst på engelsk og tysk.
s. 104, 108.

914.81
Letellier, Maurice
A travers La Norvége et Spitzbergen. Paris, Lamulle & Poisson, 1897.
s. 89-104 (om samene og sameleiren), 104-09 (Tromsø)

914.81
Wegener, Georg
Zum ewigen Eise. Eine Sommerfahrt ins nördliche Polarmeer und begegnung mit Andrée und Nansen. Berlin, Allgemeine Verein für Deutsche Litteratur, 1897.
s. 44-46

914.8
Sallès, Antoine
Voyage au pays des fjords. Paris, Plon, Nourrit & C.ie, 1898.
s. 114-125

914.845
Haukenæs, Th. S.
Midnatssolens rige. Skildringer af naturen, folkelive og historien i Nordlands,Tromsø og Finmarkens amter. Bergen, Floor, 1899.
s. 332-37

914.843
L [Larsen-Naur?]
Tromsø i 60-årene. I "Folkevennen," 1899.
s.338-56.

I "Fra Nordland," samling av artikler fra tidsskriftet "Folkevennen".

914.8
Haffter, Elias
Briefe aus den hohen Norden. Eine Fahrt nach Spitzbergen mit dem HAPAG-Dampfer "Auguste Viktoria" im Juli 1899. Frauenfeld, Huber, 1900
s.121-37

914.81
Manzi, C
Da Roma allo Spitzberg. Viaggio ed impressioni di due ignoranti. Roma, Loescher, 1900
s. 162-73 med besøk i sameleiren